TIN TỐI 27/8: Ông Biden gọi ông Trump và những người ủng hộ phong trào MAGA là bán phát xít

BẢN TIN HÔM NAY (27/8) GỒM CÁC TIN CHÍNH SAU: 0:38 Hoa Kỳ: Bản tuyên thệ cho lệnh khám xét Mar-a-lago được công bố 4:17 Ông Biden gọi ông Trump và những người ủng hộ phong trào MAGA là bán phát xít 7:39 Mark Zuckerberg thừa nhận FBI đã yêu cầu Facebook kiểm duyệt câu chuyện máy tính xách tay của Hunter Biden 9:30 Cập nhật diễn biến xoay quanh xung đột Nga-Ukraine
Zg0NRWJ8FoQ