TỐI 08/02: Ông Trump và đảng Cộng Hòa PHẢN PHÁO Thông điệp liên bang 2023 của TT Biden

 1. Thông điệp Liên bang dài hơn 1 tiếng của TT Biden có gì? 2. Ông Trump phản pháo Thông điệp của Biden 3. Lưỡng đảng phản ứng hoàn toàn trái ngược 4. Mỹ vớt xác khinh khí cầu, TQ từ chối điện đàm 5. Chính quyền TQ công bố GDP năm 2022 gần 12.000USD, người dân chế giễu giả dối.  6. Cập nhật động đất Thổ Nhĩ Kỳ, Syria: gần 9.000 người thiệt mạng
oM4xSIJFtGg