Vi phạm giao thông tại Hà Nội: Nộp phạt trực tuyến qua 9 bước như thế nào?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Bắt đầu từ hôm nay (1/3), người vi phạm giao thông tại Hà Nội có thể nộp phạt trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia với 9 bước thực hiện.

Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an TP. Hà Nội - PC08) cho biết, để xây dựng Chính phủ hướng tới Chính phủ số, xã hội số, giảm giấy tờ công dân; đồng thời phục vụ việc kết nối các cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ quản lý nhà nước về an ninh trật tự, PC08 đã thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong việc xử lý vi phạm hành chính và đăng ký quản lý phương tiện trên mạng Internet.

Theo PC08, nếu sử dụng dịch vụ này, người vi phạm không cần đến cơ quan chức năng mà có thể thực hiện việc nộp phạt ở nhà.

Theo hướng dẫn, để nộp phạt vi phạm giao thông qua mạng, người vi phạm cần đăng ký một tài khoản đăng nhập tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Sau khi đăng ký, có 9 bước cần thực hiện để nộp phạt trực tuyến. Trong 9 bước này, người vi phạm phải thao tác ít nhất 3 bước; các bước còn lại, hệ thống và các cơ quan có liên quan sẽ thực hiện.

Cụ thể:

Bước 1: Cảnh sát giao thông nhập biên bản vi phạm hành chính vào hệ thống phần mềm xử lý vi phạm. Hệ thống sẽ tự động ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Số quyết định này thực hiện theo quy định của Chính phủ và sẽ là số duy nhất để người vi phạm có thể truy cập, tra cứu thông tin vi phạm của mình.

Bước 2: Các nội dung được trích xuất từ quyết định xử phạt đưa lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia bao gồm: số quyết định xử phạt vi phạm hành chính; tên cơ quan ra quyết định xử phạt; thông tin của người vi phạm (họ tên, số giấy phép lái xe, số điện thoại do người vi phạm cung cấp, số tiền nộp phạt); Kho bạc (ngân hàng) thu tiền xử phạt; hành vi vi phạm; thời gian vi phạm; địa điểm vi phạm; hình thức xử phạt bổ sung (thời gian tước quyền sử dụng giấy phép lái xe).

Bước 3: Thông tin về quyết định xử phạt do cảnh sát giao thông cung cấp sẽ được Cổng Dịch vụ Công Quốc gia chuyển đến người vi phạm qua tin nhắn điện thoại (do người vi phạm cung cấp).

Bước 4: Kho bạc nhà nước (Ngân hàng) sẽ kết nối với Cổng Dịch vụ công Quốc gia để tiến hành thủ tục nộp phạt cho người vi phạm, đồng thời phản hồi lại thông tin đã hoàn thành việc nộp phạt về Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Bước 5: Bưu điện sẽ kết nối với Cổng Dịch vụ công Quốc gia để thực hiện việc chuyển phát giấy tờ do cảnh sát giao thông đang tạm giữ về địa chỉ người vi phạm đăng ký để nhận tại nhà sau khi đã chấp hành xong quyết định xử phạt.

Bước 6: Thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, người vi phạm có thể hoàn thành việc nộp tiền phạt, đăng ký địa chỉ để nhận lại giấy tờ do cảnh sát giao thông đang tạm giữ sau khi đã chấp hành xong quyết định xử phạt.

Bước 7: Cổng Dịch vụ công Quốc gia phản hồi lại thông tin người vi phạm đã hoàn thành việc nộp tiền phạt, đăng ký địa chỉ để nhận lại giấy tờ tại nhà do cảnh sát giao thông đang tạm giữ sau khi đã chấp hành xong quyết định xử phạt về Cục Cảnh sát Giao thông (C08).

Bước 8: C08 phản hồi lại thông tin người vi phạm đã hoàn thành việc nộp tiền phạt, đăng ký địa chỉ để nhận lại giấy tờ cảnh sát giao thông đang tạm giữ sau khi đã chấp hành xong quyết định xử phạt về các điểm xử lý vi phạm của Công an địa phương.

Bước 9: Cảnh sát giao thông qua dịch vụ bưu điện sẽ gửi giấy tờ đang tạm giữ về địa chỉ người vi phạm đăng ký qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia để nhận lại.

Từ năm 2020, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã áp dụng hình thức xử phạt trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Tuy nhiên, với cấp độ thực hiện trước đây, người dân chỉ tra được thông tin về lỗi vi phạm, mức tiền nộp phạt, còn việc làm thủ tục và đi nộp phạt vẫn phải đến trụ sở công an.

Nhật Phong

Bạn bình luận gì về tin này?

Việt Nam Xã hội

Vi phạm giao thông tại Hà Nội: Nộp phạt trực tuyến qua 9 bước như thế nào?