Bắc Ninh không tổ chức hội Lim 2022 do dịch Covid-19

Giúp NTDVN sửa lỗi

Năm thứ 3 liên tiếp, lễ hội Lim (huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) bị dừng tổ chức để phòng dịch Covid-19.

Ngày 9/2, ông Nguyễn Đại Đồng - Chủ tịch UBND huyện Tiên Du (Bắc Ninh) - xác nhận thông tin về việc không tổ chức hội Lim năm 2022 để phòng chống dịch bệnh. Huyện Tiên Du cũng dừng các hoạt động văn hóa, lễ hội khác tại địa phương.

Ngoài lễ hội Lim, lễ hội tán hoa mẫu đơn chùa Phật Tích sẽ chỉ tổ chức các phần lễ trong các khu thờ tự. Các địa phương tổ chức nghi lễ tâm linh tại phần lễ không quá 10 người có mặt và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.

Hội Lim là một lễ hội lớn của tỉnh Bắc Ninh, diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 12 đến 14 tháng Giêng âm lịch hàng năm; trong đó, ngày 13 là chính hội với nhiều hoạt động tập trung đông người).

Không gian lễ hội lấy đồi Lim làm trung tâm, diễn ra tại 3 địa phương bao quanh là: xã Nội Duệ, xã Liên Bão và thị trấn Lim.

Từ năm 2020 đến nay, đây là năm thứ 3 liên tiếp lễ hội Lim bị dừng tổ chức để phòng dịch bệnh.

Minh Nguyệt

Việt Nam Xã hội

Bắc Ninh không tổ chức hội Lim 2022 do dịch Covid-19