Bộ Công Thương xin rút phương án điện một giá, tiếp tục lấy ý kiến giá điện bậc thang

Bình luận Mộc Sương • 17:46, 18/08/20

Giúp NTDVN sửa lỗi

Thông tin trên được Cục trưởng Điều tiết Điện lực, ông Nguyễn Anh Tuấn đưa ra chiều 18/8 tại cuộc họp về cải tiến cơ cấu biểu giá điện do Bộ Công Thương tổ chức.

Lãnh đạo Cục Điều tiết Điện lực cho biết, đã kiến nghị với Bộ trưởng Bộ Công Thương cho rút các phương án giá điện 2A và 2B, là các phương án liên quan đến việc cho phép người dân lựa chọn dùng điện một giá và điện bậc thang.

Theo đánh giá của Cục, các phương án giá 2A và 2B mặc dù có ưu điểm nhưng hạn chế lớn nhất là không khuyến khích được khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, trong khi đây là một trong những chủ trương lớn của Chính phủ và Bộ Công Thương.

Ông Tuấn cho hay, sẽ tiếp tục xin ý kiến về phương án 1 về cải tiến giá điện bậc thang nhằm giảm bớt số bậc thang cho đối tượng khách hàng sinh hoạt từ 6 bậc xuống 5 bậc và điều chỉnh các bậc thang để phù hợp với mức độ sử dụng điện của người dân.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh đánh giá, việc đưa phương án điện một giá và 5 bậc thang mâu thuẫn với nhau, không phù hợp, không đảm bảo khả thi thực hiện sau này, nếu thực hiện còn gây ra nguy cơ không đảm bảo cân đối đủ điện.

Bộ trưởng Công Thương đề nghị Cục Điều tiết Điện lực tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện điện một giá nhưng phù hợp giai đoạn tới. Khi có thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, có công cụ pháp lý đảm bảo an sinh xã hội, mới đảm bảo thực hiện được phương án này.

Phương án cải tiến giá điện bậc thang

Phương án 1: Cải tiến biểu giá điện 6 bậc thang sang biểu giá điện 5 bậc thang. Cụ thể:

  • Bậc 1 cho 1-100 kWh, giá bán bằng 90% giá bán lẻ điện bình quân.
  • Bậc 2 cho 101-200 kWh, giá bán bằng 108% so với giá bán lẻ điện bình quân.
  • Bậc 3 cho 201-400 kWh, giá bán bằng 141% giá bán lẻ điện bình quân.
  • Bậc 4 cho 401-700 kWh, giá bán bằng 160% giá bán lẻ điện bình quân.
  • Bậc 5 cho 701 kWh trở lên, giá bán bằng 168% so với giá bán lẻ điện bình quân.

Phương án tính điện một giá

Phương án 2A, Bộ Công Thương trình 5 bậc giá, tương tự cách chia như phương án 1, nhưng giá bán thay đổi, lần lượt bằng 90% (bậc 1), 108% (bậc 2), 141% (bậc 3), 160% (bậc 4), 274% (bậc 5) so với giá bán lẻ điện bình quân.

Nếu không chọn tính theo bậc thang, khách hàng có thể chọn điện một giá với mức giá bán bằng 145% so với giá bán lẻ điện bình quân.

Phương án 2B, Bộ Công Thương chia các bậc tương tự như phương án 1, nhưng giá bán thay đổi, lần lượt là: 90% (bậc 1), 108% (bậc 2), 141% (bậc 3), 160% (bậc 4), 185% (bậc 5) so với giá bán lẻ điện bình quân.

Phương án điện một giá được đề xuất với giá bán lẻ bằng 155% so với giá bán lẻ điện bình quân.

Bạn bình luận gì về tin này?

Việt Nam Xã hội

Bộ Công Thương xin rút phương án điện một giá, tiếp tục lấy ý kiến giá điện bậc thang