Bộ GD-ĐT bỏ giấy khen ‘Học sinh tiên tiến’ và cách tính điểm trung bình các môn học cấp THCS, THPT

Giúp NTDVN sửa lỗi

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Việt Nam vừa ban hành Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT quy định về đánh giá học sinh THCS và THP. Theo đó, sẽ bỏ giấy khen ‘Học sinh tiên tiến’ và cách tính điểm trung bình các môn học cấp THCS, THPT.

Theo thông tư này, Bộ GD-ĐT sẽ chính thức bỏ cách tính điểm trung bình các môn học cấp THCS, THPT áp dụng cho chương trình phổ thông mới. Năm nay mới chỉ áp dụng đối với khối lớp 6, các năm học tiếp sau lần lượt thực hiện đối với lớp 7 và lớp 10; lớp 8 và lớp 11; lớp 9 và lớp 12.

Thay vì được xếp loại giỏi, khá theo điểm trung bình tất cả môn, học sinh sẽ được xếp loại tốt, khá, đạt, chưa đạt theo tiêu chí khác; nhiều môn học không chấm điểm. Cụ thể, sẽ có 2 hình thức đánh giá học sinh bao gồm nhận xét và điểm số.

Hình thức đánh giá bằng nhận xét sẽ áp dụng đối với các môn: Giáo dục thể chất, Nghệ thuật, Âm nhạc, Mỹ thuật, Nội dung giáo dục của địa phương, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp. Kết quả học tập những môn này sẽ được đánh giá bằng nhận xét theo 2 mức Đạt hoặc Chưa đạt.

Việc đánh giá bằng nhận xét kết hợp với điểm số áp dụng cho các môn học còn lại.

Đối với việc đánh giá thường xuyên sẽ thực hiện thông qua nhiều hình thức đánh giá như vấn đáp, viết, thuyết trình, thực hành, thí nghiệm, dự án học tập,… Với một môn học, học sinh được kiểm tra, đánh giá nhiều lần, trong đó chọn một số lần kiểm tra, đánh giá phù hợp với tiến trình dạy học để sử dụng trong việc đánh giá kết quả học tập môn học.

Với việc đánh giá định kỳ sẽ được thực hiện thông qua bài kiểm tra trên giấy hoặc máy tính, bài thực hành, dự án học tập. Học sinh trung học sẽ có 4 bài kiểm tra định kỳ mỗi môn học.

Như vậy, theo thông tư này, ở phần khen thưởng, hiệu trưởng sẽ tặng giấy khen thưởng cuối năm học gồm: Khen thưởng danh hiệu “Học sinh xuất sắc đối với những học sinh có kết quả rèn luyện cả năm học được đánh giá mức Tốt, kết quả học tập được đánh giá mức Tốt và có ít nhất 6 môn học được đánh giá bằng nhận xét kết hợp với bằng điểm số có điểm trung bình đạt từ 9 điểm trở lên; Khen thưởng danh hiệu “Học sinh giỏi” đối với những học sinh có kết quả rèn luyện và kết quả học tập cả năm học được đánh giá mức Tốt (có nghĩa phải có 6 môn đạt 8 điểm trở lên và các môn đều phải trên 6,5). 

Hiệu trưởng nhà trường cũng có thể tặng giấy khen thưởng học sinh có thành tích đột xuất trong rèn luyện và học tập trong năm học. Như vậy, nếu so với các thông tư trước đây, việc khen thưởng danh hiệu “Học sinh tiên tiến” không còn tồn tại.

Việt Nam Giáo dục

Bộ GD-ĐT bỏ giấy khen ‘Học sinh tiên tiến’ và cách tính điểm trung bình các môn học cấp THCS, THPT