Bộ GD-ĐT phê duyệt SGK lớp 3, lớp 7, lớp 10 cho năm học tới

Giúp NTDVN sửa lỗi

Bộ GD-ÐT đã phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 để các cơ sở giáo dục phổ thông sử dụng từ năm học 2022 - 2023.

Bộ sách giáo khoa (SGK) lớp 7 và lớp 10 vừa được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT phê duyệt.

Trong đó, danh mục SGK lớp 7 bao gồm 40 cuốn thuộc 12 môn học và hoạt động giáo dục. Trong đó, có 3 sách Ngữ Văn, 3 sách Toán; 9 sách tiếng Anh; 2 sách Lịch sử và Địa lý; 2 sách Khoa học tự nhiên; 3 sách Giáo dục công dân; 3 sách Âm nhạc; 3 sách Công nghệ; 3 sách Giáo dục thể chất; 3 sách Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; 4 sách Mỹ thuật và 2 sách Tin học.

Danh mục SGK lớp 10 bao gồm 44 đầu sách của 14 môn học và hoạt động giáo dục. Trong đó, các môn học có 2 đầu sách là: Ngữ văn; Toán; Lịch sử; Địa lý; Giáo dục kinh tế và pháp luật; Vật lý; Hóa học; Sinh học; Âm nhạc; Tin học và Hoạt động trải nghiệm.

Riêng SGK Tiếng Anh có nhiều nhất với 9 đầu sách của 4 nhà xuất bản khác nhau; 8 đầu sách Giáo dục thể chất; 1 sách Mỹ thuật và 4 sách Công nghệ.

Trong thời gian tới, các địa phương sẽ lập Hội đồng lựa chọn SGK, sau đó đăng ký với các nhà xuất bản để được tập huấn, cung ứng sách trước khai giảng năm học mới.

Trước đó, Bộ GD-ĐT đã phê duyệt 43 đầu sách thuộc danh mục SGK lớp 3 của 11 môn học và hoạt động giáo dục.

Chương trình giáo dục phổ thông mới (2018) được áp dụng bắt đầu từ năm học 2020 - 2021 đối với lớp 1; năm học 2021 - 2022 đối với lớp 2, lớp 6; và năm tới 2022 - 2023 đối với lớp 3, lớp 7, lớp 10. Trong năm 2022, Bộ GD-ĐT sẽ đồng thời biên soạn, thẩm định và lựa chọn sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11 cũng như sách giáo khoa tiếng dân tộc và tài liệu giáo dục địa phương.

Thuỳ Dung

Bạn bình luận gì về tin này?

Việt Nam Giáo dục

Bộ GD-ĐT phê duyệt SGK lớp 3, lớp 7, lớp 10 cho năm học tới