Bộ Giáo dục dự kiến đào tạo 7.300 giảng viên có trình độ tiến sĩ

Bình luận Hoàng Giáp • 11:53, 23/04/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trong 10 năm tới, giáo dục đại học Việt Nam cần đào tạo được khoảng 7.300 giảng viên có trình độ tiến sĩ và trên 300 giảng viên thuộc khối văn hóa, nghệ thuật và thể dục, thể thao có trình độ thạc sĩ.

Đó là thông tin được bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Tiến sĩ, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học cho biết vào ngày 22/4.

Theo Vụ Giáo dục Đại học, hiện nay cả nước đang có trên 73.000 giảng viên đại học, trong đó số giảng viên đạt trình độ tiến sĩ là 28,8%. 

Bộ Giáo dục Việt Nam đang triển khai đề án số 89 nhằm hướng tới nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030.

Để hoàn thành mục tiêu đề án này, trong 10 năm tới, ngành giáo dục cần đào tạo được khoảng 7.300 giảng viên có trình độ tiến sĩ và trên 300 giảng viên thuộc khối văn hóa, nghệ thuật và thể dục, thể thao có trình độ thạc sĩ.

Các mục tiêu mà đề án 89 hướng tới gồm:

  • Đào tạo trình độ tiến sĩ cho 10% giảng viên đại học; 
  • Đào tạo trên 80% giảng viên thuộc khối văn hóa, nghệ thuật và thể dục, thể thao có trình độ thạc sĩ trở lên; 
  • 100% giảng viên được đào tạo và nâng cao kỹ năng quản trị đại học cho cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học, bồi dưỡng một số kỹ năng như: phát triển chương trình đào tạo, ngoại ngữ, tin học, phương pháp giảng dạy… 
  • Thu hút 1.500 nhà khoa học, những người có trình độ tiến sĩ về làm việc tại các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam.

Để thực hiện nhiệm vụ này, TS Nguyễn Thu Thủy cho rằng các cơ sở giáo dục đại học đóng vai trò chính yếu trong cả quy trình tuyển chọn, gửi giảng viên đi đào tạo, quản lý kinh phí, theo dõi quá trình đào tạo giảng viên cho tới việc sử dụng giảng viên sau đào tạo và bồi hoàn kinh phí đào tạo.

Bộ Giáo dục đang xây dựng dự thảo Thông tư Hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ theo Quyết định số 89/QĐ-TTg, trong đó tập trung vào những nội dung để triển khai nhiệm vụ đào tạo trong năm 2021, xác định nhu cầu đào tạo giảng viên của các cơ sở giáo dục đại học theo Đề án 89 và lập kế hoạch đào tạo cho năm 2022.

Bạn bình luận gì về tin này?

Việt Nam Giáo dục

Bộ Giáo dục dự kiến đào tạo 7.300 giảng viên có trình độ tiến sĩ