Bộ GTVT đề xuất bỏ Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Giúp NTDVN sửa lỗi

Bộ GTVT đề xuất bỏ Tổng cục Đường bộ Việt Nam, tách thành Cục Đường bộ và Cục Đường cao tốc để giảm bớt đầu mối, khâu trung gian.

Bộ GTVT vừa có Tờ trình gửi Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ theo quy định của Chính phủ.

Theo đó, Bộ GTVT đề xuất bỏ cấp tổng cục với Tổng cục Đường bộ và thành lập hai Cục là Cục Đường bộ và Cục Đường cao tốc.

Theo Bộ GTVT, do Tổng cục Đường bộ chưa đáp ứng đủ các tiêu chí lập tổng cục theo Nghị định 101/2020 (do phân cấp địa phương quản lý một số tuyến đường bộ) nên thuộc trường hợp xem xét, tổ chức lại. Do vậy, Bộ GTVT đánh giá việc tổ chức lại Tổng cục Đường bộ Việt Nam là cần thiết.

Theo Bộ GTVT, việc tổ chức lại Tổng cục Đường bộ thành Cục sẽ giảm được đầu mối cấp Tổng cục nhưng tăng thêm 2 Cục. Tuy nhiên, Bộ GTVT sẽ giảm 1 Cục và 4 Vụ khác. Ngoài ra, khi giảm Tổng cục sẽ giảm thêm được 5 Cục và đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Do đó, theo Bộ GTVT, về tổng thể tổ chức, số đầu mối sẽ giảm.

Cũng theo nội dung Tờ trình, Bộ GTVT kiến nghị:

Hợp nhất Vụ Khoa học - Công nghệ với Vụ Môi trường thành Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường.

Giải thể Vụ An toàn giao thông, chuyển những nhiệm vụ quản lý kết cấu hạ tầng như: trật tự an toàn giao thông, xử lý điểm đen tai nạn, phòng chống lụt bão… về Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông; Chuyển nhiệm vụ liên quan đến vận tải như: đào tạo và sát hạch cấp giấy phép lái xe, các chứng nhận liên quan đến người lái… về Vụ Vận tải.

Sáp nhập Vụ Đối tác công - tư vào Vụ Kế hoạch - Đầu tư để quản lý chung cả dự án đầu tư công trình giao thông.

Đối với Vụ Quản lý doanh nghiệp, do Bộ GTVT còn quản lý một số doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là đang tái cơ cấu Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC), nên sau khi hoàn thành các nhiệm vụ này, Bộ sẽ nghiên cứu sắp xếp để tinh gọn bộ máy.

Bộ GTVT tiếp tục duy trì tổ chức 6 Vụ và tương đương gồm: Tài chính; Pháp chế; Hợp tác quốc tế; Tổ chức cán bộ; Thanh tra; Văn phòng.

Duy trì 6 Cục gồm: Hàng hải; Hàng không; Đường sắt; Đường thủy nội địa; Đăng kiểm; Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (đổi tên thành Cục Quản lý đầu tư xây dựng).

Cục Y tế GTVT tạm thời vẫn duy trì để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc chuyển giao 16 cơ sở y tế thuộc Bộ về các địa phương; sau khi hoàn thành, sẽ chuyển thành Trung tâm Y tế - Môi trường lao động GTVT.

Sau khi sắp xếp lại, Bộ GTVT giảm từ 27 đầu mối xuống còn 23 đầu mối trực thuộc. Ngoài ra, Bộ này còn giảm 10/21 đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Kiến Huy

Xem thêm:

Bạn bình luận gì về tin này?

Việt Nam Xã hội

Bộ GTVT đề xuất bỏ Tổng cục Đường bộ Việt Nam