Bộ Y tế: Tiêu chí để các địa phương đang giãn cách trở lại trạng thái bình thường mới

Giúp NTDVN sửa lỗi

Bộ Y tế Việt Nam vừa xây dựng dự thảo hướng dẫn "Lộ trình từng bước trở lại trạng thái bình thường mới tại các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg". 

Theo dự thảo của Bộ Y tế, lộ trình trở lại trạng thái bình thường mới được xác định căn cứ trên tiêu chí kiểm soát dịch, tỉ lệ giường ICU, tỉ lệ tiêm vaccine, mức độ nguy cơ. Cụ thể:

Tiêu chí kiểm soát dịch: Một trong các tiêu chí tiên quyết là phải đạt các điều kiện kiểm soát dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế là số ca mắc mới tại cộng đồng theo tuần có xu hướng giảm liên tục so với 2 tuần liền kề trước đó và giảm ít nhất 50% so với tuần cao nhất trong đợt dịch.

Tỉ lệ giường ICU: Số giường cấp cứu ICU với đầy đủ nhân lực, trang thiết bị theo quy định đảm bảo đáp ứng 3% số ca nhiễm khi tỉnh, thành phố được đánh giá nguy cơ rất cao.

Tỉ lệ tiêm vaccine: Tiêu chí động để đưa các tỉnh, thành phố đang giãn cách xã hội trở lại trạng thái bình thường mới và triển khai các hoạt động kinh tế, xã hội an toàn là tỷ lệ tiêm vaccine (đạt tỷ lệ tiêm vaccine cho người trên 18 tuổi 60-70% được tiêm ít nhất một mũi và dưới 20% được tiêm đủ 2 mũi vaccine)

Mức độ nguy cơ: Một tiêu chí động nữa là phân theo các mức nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, nguy cơ và trạng thái bình thường mới (theo quyết định 2686/QĐ-BCĐQG).

Lộ trình trở lại trạng thái bình thường mới của các địa phương sẽ gồm 4 bước. Bộ Y tế quy định, thời điểm bắt đầu và tiến độ để kết thúc quay lại trạng thái bình thường mới do địa phương quyết định. Các tiêu chí động được đánh giá định kỳ ở tất cả các cấp (từ cấp xã/phường đến quận/huyện và toàn tỉnh/thành phố) để áp dụng các biện pháp y tế và hành chính phù hợp theo Chỉ thị 15, 16, 19 hay bình thường mới.

Khi đáp ứng được các tiêu chí động và tiêu chí tiên quyết địa phương sẽ thực hiện các bước gồm:

  • Bước 1: Rà soát nguy cơ, tỷ lệ tiêm chủng và điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại cấp xã, phường để phân loại thành bốn vùng: nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, nguy cơ, bình thường mới.
  • Bước 2: Áp dụng biện pháp chống dịch theo Chỉ thị 15 với khu vực đạt tiêu chí tiên quyết, tiêu chí động (đạt tỉ lệ tiêm vaccine cho người trên 18 tuổi mũi 1 đạt dưới 60%; đủ liều dưới 20% và ở mức độ nguy cơ cao theo Quyết định 2686)
    Các hoạt động ngoài trời được phép mở với số lượng người hạn chế ở những nơi/hoạt động có lây nhiễm thấp và cho phép các hoạt động ở trong nhà có kiểm soát. Những người đã tiêm vaccine, đặc biệt những khu vực có tỉ lệ tiêm cao, sẽ được ưu tiên khi tham gia giao thông và các hoạt động kinh tế, xã hội.
  • Bước 3: Áp dụng biện pháp chống dịch theo Chỉ thị 19 với khu vực đạt tiêu chí tiên quyết, tiêu chí động (có tỉ lệ tiêm vaccine mũi 1 cho người trên 18 tuổi đạt từ 60-70% và 20% người trên 18 tiêu đủ liều vaccine và ở mức độ nguy cơ theo Quyết định 2686);
    Ở bước này, các hoạt động ngoài trời và một số dịch vụ hoạt động trong nhà được phép mở thêm với số lượng người hạn chế, đeo khẩu trang và kính chắn giọt bắn; những người đã tiêm vaccine, đặc biệt những khu vực có tỉ lệ tiêm cao, sẽ được ưu tiên khi tham gia giao thông và các hoạt động kinh tế, xã hội.
  • Bước 4: Khi địa phương đạt các tiêu chí sau sẽ thực hiện các biện pháp phòng dịch, chống dịch ở trạng thái bình thường mới: Đủ tiêu chí tiên quyết, tiêu chí động (có tỉ lệ tiêm vaccine cho người trên 18 tuổi ít nhất 1 mũi đạt trên 70% và trên 20% người trên 18 tiêu đủ liều vaccine; ở mức bình thường mới theo Quyết định 2686).

Bản dự thảo đang được gửi xin ý kiến của các chuyên gia, thành viên Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, UBND các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg.

Bạn bình luận gì về tin này?


Bộ Y tế: Tiêu chí để các địa phương đang giãn cách trở lại trạng thái bình thường mới