Công điện khẩn: Trục xuất lao động nước ngoài làm việc trái phép tại Việt Nam

Bình luận Trần Đăng • 07:55, 15/05/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Bộ LĐ-TB&XH yêu cầu các cơ quan chức năng xem xét trục xuất người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam nhưng không có giấy phép lao động, không tuân thủ các quy định về xuất, nhập cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung vừa có công điện khẩn gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam.

Theo đó, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và trong nước đang diễn biến phức tạp và có xu hướng ngày càng gia tăng, cũng như tình trạng người nước ngoài nhập cảnh trái phép và nhập cảnh với mục đích tìm việc làm không đúng quy định của luật lao động đang xảy ra tại nhiều địa phương trong nước, Bộ LĐ-TB&XH yêu cầu các tỉnh, thành phố cần tăng cường việc thanh tra, kiểm tra và xử lý các cơ sở, doanh nghiệp tiếp nhận, sử dụng lao động trái phép và các trường hợp cố tình vi phạm pháp luật.

Đồng thời, các cơ quan chức năng xem xét trục xuất người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam nhưng không có giấy phép lao động (hoặc văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động) và không tuân thủ các quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, cần bảo đảm rằng việc cấp giấy phép lao động đúng điều kiện, thủ tục.

Bên cạnh đó, các địa phương cũng thực hiện rà soát toàn bộ các cơ sở, doanh nghiệp đang sử dụng lao động là người nước ngoài, nhằm tăng cường quản lý các trường hợp nhập cảnh, lao động nước ngoài đã đăng ký và làm việc tại các cơ sở, doanh nghiệp… 

Qua đó, không để xảy ra trường hợp nhập cảnh trái phép lao động trong cơ sở, doanh nghiệp.

Bộ LĐ-TB&XH yêu cầu các địa phương gửi kết quả rà soát về Bộ (qua Cục Việc làm) trước ngày 25/5/2021 để tổng hợp, giải trình Thủ tướng Chính phủ.

Trần Đăng

Việt Nam Xã hội

Công điện khẩn: Trục xuất lao động nước ngoài làm việc trái phép tại Việt Nam