Dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội lại xin tăng vốn, lùi tiến độ đến năm 2029

Giúp NTDVN sửa lỗi

Nếu đề xuất tăng vốn mới nhất được thông qua, dự án này sẽ có tổng mức đầu tư khoảng 34.532 tỷ đồng (hơn 1,37 tỷ Euro), được thực hiện kéo dài trong hai thập kỷ.

Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB Hà Nội) – đại diện chủ đầu tư Dự án đường sắt đô thị Nhổn – ga Hà Nội vừa đề xuất với chính quyền thành phố cho phép lùi tiến độ hoàn thành dự án và tiếp tục bổ sung vốn đầu tư do kéo dài hợp đồng.

Theo MRB Hà Nội, hiện nay, dự án đường sắt đô thị Nhổn – ga Hà Nội đang thực hiện 10/10 gói thầu chính.

Đến nay, tiến độ tổng thể dự án được khoảng 74,6%; trong đó tiến độ thi công đoạn trên cao là 95,2% và đoạn ngầm là 33%.

Theo MRB Hà Nội, do còn gặp nhiều vướng mắc, chậm trễ trong việc thi công nên 9/10 gói thầu của dự án phải kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng, phát sinh thêm chi phí.

Cụ thể, 5 vấn đề khó khăn gây ảnh hưởng đến tiến độ dự án gồm:

Thứ nhất, đại dịch COVID-19 đã làm chậm trễ, gián đoạn quá trình sản xuất, nhập khẩu thiết bị và mời chuyên gia từ châu Âu, dẫn đến các gói thầu thiết bị kéo dài và tăng chi phí.

Thứ hai, việc chậm trễ, vướng mắc về mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật đã ảnh hưởng đến tiến độ dự án; trong đó có những gói thầu chậm bàn giao mặt bằng đến 5 - 6 năm so với kế hoạch.

Thứ ba, việc gia hạn thời gian hợp đồng và bổ sung chi phí do việc kéo dài thời gian dẫn đến các tranh chấp với nhà thầu quốc tế, gây khó khăn cho cơ quan quản lý của Việt Nam trong việc lựa chọn áp dụng quy định để giải quyết tranh chấp.

Thứ tư, vướng mắc liên quan đến điều chỉnh Hợp đồng Tư vấn Systra (hợp đồng trọn gói). Tư vấn dự án Systra được chỉ định thông qua Nghị định thư giữa Chính phủ Pháp và Chính phủ Việt Nam ngay từ đầu dự án nên việc quản lý thực hiện và thương thảo, điều chỉnh hợp đồng của chủ đầu tư với tư vấn luôn gặp khó khăn.

Cuối cùng là các vướng mắc liên quan đến quy chuẩn, tiêu chuẩn, các quy định về định mức, đơn giá, giá vật tư, thiết bị chuyên ngành đường sắt đô thị.

Do vậy, MRB Hà Nội kiến nghị chính quyền thành phố báo cáo Chính phủ cho lùi thời gian thực hiện dự án từ giai đoạn 2009 – 2022 thành 2009 - 2029. Trong đó, đưa vào khai thác, vận hành đoạn trên cao trong năm 2022; vận hành toàn tuyến vào năm 2027; và hoàn thành bảo hành, quyết toán vào năm 2029.

Ban Quản lý cũng kiến nghị tăng tổng mức đầu tư thêm hơn 4.900 tỷ đồng (khoảng 202 triệu Euro).

Dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội có tổng mức đầu tư được phê duyệt ban đầu là 783 triệu Euro, sau đó được điều chỉnh tăng lên hơn 1 tỷ Euro.

Nếu đề xuất tăng vốn mới nhất được thông qua, dự án này sẽ có tổng mức đầu tư khoảng 34.532 tỷ đồng (hơn 1,37 tỷ Euro), được thực hiện kéo dài trong 20 năm.

Nhật Phong

Xem thêm:

Bạn bình luận gì về tin này?

Việt Nam Xã hội

Dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội lại xin tăng vốn, lùi tiến độ đến năm 2029