Giấy xác nhận căn cước công dân: Cập nhật mới nhất từ 01/7/2021

Bình luận Hoàng Thái • 06:41, 29/11/22

Giúp NTDVN sửa lỗi

Giấy xác nhận căn cước công dân, chứng minh nhân dân được thay đổi kể từ ngày 01/7/2021 theo quy định tại Thông tư 59/2021/TT-BCA. Thay đổi cụ thể như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ gửi đến bạn thông tin chi tiết về giấy xác nhận căn cước công dân, chứng minh nhân dân.

1. Cơ quan nào cấp giấy xác nhận căn cước công dân?

Theo quy định tại Điều 12 của Thông tư 59/2021/TT-BCA, cơ quan công an nơi tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip có trách nhiệm cấp giấy xác nhận CCCD cũ, số chứng minh nhân dân cũ cho công dân khi có yêu cầu trong trường hợp: Mã QR code trên thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử không có thông tin về số căn cước công dân; số chứng minh nhân dân cũ của công dân.

Một vài lưu ý:

Trong trường hợp thông tin số căn cước công dân cũ; số chứng minh nhân dân cũ của công dân không có trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư thì cơ quan công an yêu cầu công dân cung cấp bản chính; hoặc bản sao của thẻ căn cước công dân; bản sao của chứng minh nhân dân (nếu có).

Cơ quan công an nơi tiếp nhận đề nghị cấp thẻ căn cước công dân tiến hành tra cứu; xác minh qua tàng thư căn cước công dân; các giấy tờ hợp pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp có thể hiện thông tin số căn cước công dân, chứng minh nhân dân để xác định chính xác nội dung thông tin.

Trong trường hợp có đủ căn cứ xác định thì cấp giấy xác nhận CCCD; chứng minh nhân dân cho công dân. Trong trường hợp không có căn cứ để xác nhận thì cơ quan công an trả lời công dân bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Như vậy, theo quy định này, thông qua việc quét mã QR code trên thẻ căn cước công dân gắn chip, các cơ quan tổ chức, cá nhân có thể kiểm tra thông tin về số căn cước công dân, số chứng minh nhân dân của công dân; không yêu cầu công dân phải cung cấp giấy xác nhận CCCD, chứng minh nhân dân như trước.

2. Thời hạn cấp giấy xác nhận căn cước công dân, chứng minh nhân dân

Trong trường hợp cơ quan công an cấp giấy xác nhận CCCD, thì thời hạn cấp giấy xác nhận tối đa không quá 07 ngày làm việc; kể từ ngày cơ quan công an nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3. Đăng ký cấp giấy xác nhận căn cước công dân ở đâu?

Công dân có thể đăng ký cấp giấy xác nhận CCCD; chứng minh nhân dân trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; Cổng dịch vụ công Bộ Công an tại bất kỳ cơ quan công an nào tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân khi công dân có thông tin số chứng minh nhân dân; hay số căn cước công dân được lưu trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.

Kết quả giải quyết đề nghị của công dân sẽ được cập nhật, thông báo trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; Cổng dịch vụ công Bộ Công an. Trong trường hợp công dân có yêu cầu được trả giấy xác nhận CCCD; chứng minh nhân dân đến địa chỉ cụ thể theo yêu cầu; thì công dân phải trả phí cho dịch vụ chuyển phát theo quy định.

4. Trường hợp cấp giấy xác nhận CCCD

Theo quy định của Luật Căn cước công dân 2014 và Điều 13 của Nghị định 137/2015/NĐ-CP, mỗi người chỉ có một số định danh duy nhất. Số này đồng thời cũng là số thẻ căn cước công dân. Số này bao gồm 12 chữ số, có cấu trúc gồm:

- 6 số đầu tiên là mã thế kỷ sinh; mã giới tính, mã năm sinh của công dân; mã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc mã quốc gia nơi mà công dân đăng ký khai sinh.

- 6 số sau là 6 chữ số ngẫu nhiên.

Như vậy, nếu một người đã được cấp căn cước công dân mà sau đó được xác định lại giới tính; hoặc cải chính năm sinh; (đã thực hiện việc đăng ký hộ tịch liên quan đến thông tin về giới tính; năm sinh mới); thì mã giới tính, mã năm sinh của công dân sẽ có sự thay đổi. Khi đó, công dân sẽ có số căn cước công dân mới.

Lúc này, công dân sẽ làm thủ tục xin cấp giấy xác nhận căn cước công dân số cũ.

5. Trường hợp cấp giấy xác nhận số chứng minh nhân dân cũ

Công dân được cấp giấy xác nhận số chứng minh nhân dân đối với tất cả các trường hợp chuyển từ chứng minh nhân dân 9 số sang thẻ căn cước công dân.

Khi công dân đổi từ chứng minh nhân dân 12 số qua căn cước công dân: nếu chứng minh nhân dân 12 số bị hỏng; bong tróc; không rõ nét (phần ảnh, phần số chứng minh nhân dân và chữ); thì được cấp giấy xác nhận số chứng minh nhân dân.

Ngoài ra, trong trường hợp công dân đã được cấp thẻ căn cước công dân nhưng chưa được cấp giấy xác nhận số chứng minh nhân dân; hoặc bị mất giấy xác nhận số chứng minh nhân dân; thì công dân cũng được cấp lại giấy xác nhận số chứng minh nhân dân.

Trên đây là những thông tin liên quan đến giấy xác nhận căn cước công dân và chứng minh nhân dân. Hiện nay, các tỉnh, thành trong cả nước đã thực hiện cấp thẻ căn cước công dân gắn chip; nên việc thực hiện các thủ tục liên quan được tiến hành rất nhanh chóng, đơn giản.

Hoàng Thái

Xem thêm:

Bạn bình luận gì về tin này?

Việt Nam Xã hội

Giấy xác nhận căn cước công dân: Cập nhật mới nhất từ 01/7/2021