Hà Nội bỏ yêu cầu căn cước công dân, sổ hộ khẩu trong thủ tục hành chính

Bình luận Trần Phong • 06:00, 03/10/22

Giúp NTDVN sửa lỗi

TP. Hà Nội yêu cầu các sở, ngành bỏ thành phần hồ sơ là chứng minh nhân dân, căn cước công dân, sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy trong các thủ tục hành chính.

Chính quyền TP. Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện các nội dung của Đề án 06. Đây là đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Để thực hiện các nội dung của Đề án 06, chính quyền TP. Hà Nội đặt mục tiêu đến hết năm 2022 sẽ đưa vào vận hành chính thức hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố, trên cơ sở hợp nhất Cổng dịch vụ công thành phố và Hệ thống "một cửa" điện tử dùng chung ba cấp của thành phố.

Thành phố yêu cầu cơ quan công an phối hợp với cục nghiệp vụ của Bộ Công an tổ chức xác thực mức 2 trong việc thu nhận hồ sơ định danh điện tử cho công dân; bảo đảm đến hết năm 2022, 100% người dân trong toàn thành phố được cấp định danh điện tử.

Chính quyền thành phố cũng yêu cầu các sở, ban, ngành rà soát, tái cấu trúc các thủ tục hành chính; đặc biệt lưu ý việc bỏ thành phần hồ sơ là chứng minh nhân dân, căn cước công dân, sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy trong các thủ tục hành chính.

Các sở, ngành được yêu cầu thực hiện chi trả trợ cấp cho các trường hợp thuộc diện chính sách bằng hình thức điện tử (qua tài khoản hoặc các dịch vụ trung gian); thực hiện đồng loạt các điểm rút tiền bằng thẻ căn cước công dân gắn chip thay thế thẻ ATM.

TP. Hà Nội cũng yêu cầu các cơ quan chuyên môn xây dựng cơ sở dữ liệu y tế; thực hiện giấy chứng sinh điện tử; giấy chứng từ điện tử; và giấy khám sức khỏe điện tử trên toàn thành phố; xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai; tổ chức chính trị - xã hội…

Trần Phong

Xem thêm:

Bạn bình luận gì về tin này?

Việt Nam Xã hội

Hà Nội bỏ yêu cầu căn cước công dân, sổ hộ khẩu trong thủ tục hành chính