Hà Nội chi 61 tỷ đồng cử cán bộ, công chức đi học thạc sĩ, tiến sĩ

Giúp NTDVN sửa lỗi

Hà Nội dự kiến chi hơn 61 tỷ đồng để cử cán bộ, công chức, viên chức thuộc các sở, ngành… đi học tiến sĩ, thạc sĩ trong và ngoài nước trong giai đoạn 2022 - 2025.

Chính quyền TP. Hà Nội vừa đưa ra Đề án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố giai đoạn 2022 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Theo chính quyền thành phố, các trường hợp thuộc diện đào tạo, bồi dưỡng là công chức, lãnh đạo, quản lý cấp phòng và quy hoạch chức danh tương đương cấp phòng; công chức chuyên môn nghiệp vụ thuộc các sở, cơ quan tương đương sở; UBND quận, huyện, thị xã; cán bộ công chức cấp xã; viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo kế hoạch, trong 4 năm, tổng số học viên được bồi dưỡng, đào tạo là 9.430 học viên. Trong đó:

  • 3.970 công chức các sở, ngành; UBND cấp huyện;
  • 2.100 công chức cấp xã;
  • 3.090 viên chức lãnh đạo quản lý được bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng quản trị;
  • 270 học viên được đào tạo sau đại học .

Riêng về đào tạo sau đại học, Hà Nội sẽ cử đi đào tạo sau đại học tại các nước tiên tiến với công chức, viên chức không quá 35 tuổi thuộc các sở, cơ quan tương đương sở; UBND quận, huyện, thị xã; đơn vị sự nghiệp công lập. Chỉ tiêu là 30 người gồm 5 tiến sĩ, 25 thạc sĩ.

Thành phố cũng sẽ cử công chức, viên chức đi đào tạo sau đại học ở trong nước (lần đầu được cử đi đào tạo không quá 40 tuổi) thuộc các sở, cơ quan tương đương sở; UBND quận, huyện, thị xã; đơn vị sự nghiệp công lập. Chỉ tiêu đào tạo 240 người (40 tiến sĩ, 200 thạc sĩ).

Theo đề án, tổng kinh phí thực hiện đến năm 2025 là hơn 272,3 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách thành phố. Riêng đào tạo sau đại học, nguồn kinh phí dự kiến là 61,6 tỷ đồng; trong đó, đào tạo sau đại học tại các nước tiên tiến dự kiến chi phí hết 9,6 tỷ đồng; đào tạo sau đại học trong nước là 52 tỷ đồng.

Trần Phong

Xem thêm:

Bạn bình luận gì về tin này?

Việt Nam Xã hội

Hà Nội chi 61 tỷ đồng cử cán bộ, công chức đi học thạc sĩ, tiến sĩ