Hà Nội công bố danh mục sách giáo khoa mới cho lớp 2 và 6

Bình luận Hoàng Giáp • 14:55, 24/04/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Chính quyền TP Hà Nội đã chốt danh mục sách giáo khoa lớp 2 và 6 (gồm có 19 đầu sách lớp 2 và 28 đầu sách lớp 6) để sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021-2022 trên địa bàn TP Hà Nội.

Danh mục sách lớp 2: Gồm 19 cuốn ở 9 môn học và hoạt động giáo dục (gồm cả bắt buộc và tự chọn). Trong đó, Tiếng Việt, Âm nhạc, Hoạt động trải nghiệm mỗi môn có một cuốn; Toán, Đạo đức, Tự nhiên Xã hội, Giáo dục thể chất mỗi môn hai cuốn và môn tự chọn là Tiếng Anh có 6 đầu sách.

Sách giáo khoa lớp 6: Gồm 28 cuốn cho 12 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc. Trong đó, Tin học, Giáo dục thể chất, Mỹ thuật, Công nghệ mỗi môn có 1 cuốn; Ngữ văn có hai cuốn; Toán, Giáo dục công dân, Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Âm nhạc Hoạt động trải nghiệm - Hướng nghiệp mỗi môn có 3 cuốn; Tiếng Anh 4 cuốn.

Sách giáo khoa được Hà Nội phê duyệt thuộc nhiều bộ của cả Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Sư phạm Hà Nội, Sư phạm TP HCM và Đại học Quốc gia TP HCM.

Theo kế hoạch, Sở Giáo dục Hà Nội sẽ phổ biến danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 đã được phê duyệt tới các phòng Giáo dục quận, huyện, thị xã để các đơn vị phổ biến tới các trường tiểu học, THCS trên địa bàn.

Trên cơ sở danh mục sách giáo khoa được phê duyệt, các nhà trường chủ động lựa chọn sách giáo khoa phù hợp để tổ chức giảng dạy từ năm học 2021-2022.

Theo Thông tư 25/2020 của Bộ Giáo dục Việt Nam, chính quyền cấp tỉnh có quyền thành lập hội đồng, quyết định lựa chọn sách giáo khoa thay vì để trường lựa chọn như đối với sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021. Với sách giáo khoa lớp 1 trong năm học tới, các trường vẫn được quyết định giữ các đầu sách đã chọn từ năm ngoái hoặc có thể thay đổi.

Bạn bình luận gì về tin này?

Việt Nam Giáo dục

Hà Nội công bố danh mục sách giáo khoa mới cho lớp 2 và 6