Hà Nội: Học sinh thuộc diện bị cách ly sẽ được đặc cách tuyển vào lớp 10

Giúp NTDVN sửa lỗi

Sở Giáo dục TP. Hà Nội cho biết, những học sinh thuộc diện phải cách ly theo quy định bởi dịch COVID-19 trong thời điểm tổ chức kỳ thi vào lớp 10 THPT, Sở sẽ đề nghị chính quyền thành phố xem xét, đặc cách với những trường hợp cụ thể, bảo đảm quyền lợi của học sinh.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022  tại Hà Nội sẽ giữ nguyên phương án 4 môn thi, diễn ra vào các ngày 10 và 11/6 (với khối đại trà) và ngày 10/6 đến 14/6 (với khối chuyên).

Nếu trong trường hợp Bộ Giáo dục Việt Nam có điều chỉnh lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2021, thì thành phố xem xét điều chỉnh thời gian tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022 cho phù hợp.

Lãnh đạo Sở Giáo dục Hà Nội cũng cho biết, trong tình huống cần thiết, Sở sẽ căn cứ theo sự điều chỉnh của Bộ Giáo dục đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT để điều chỉnh lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022 cho phù hợp.

Để chuẩn bị các điều kiện cho công tác xét tốt nghiệp THCS, đăng ký thi tốt nghiệp THPT và ĐH - CĐ năm 2021, các đơn vị duy trì việc dạy học trực tuyến đối với toàn bộ học sinh lớp 9, lớp 12 theo quy định đến hết ngày 28/5/2021.

Các trường cần xây dựng phương án tổ chức kiểm tra định kỳ đối với các môn chưa kiểm tra trình cấp quản lý trực tiếp; hoàn thành việc kiểm tra định kỳ, đánh giá, xếp loại học sinh lớp 9, lớp 12 trước ngày 28/5.

Sở Giáo dục sẽ tổ chức khảo sát cho học sinh lớp 12 bằng hình thức trực tuyến vào cuối tháng 5/2021.

Phương án kiểm tra trực tuyến

Nếu tình hình dịch COVID-19 tại Hà Nội ổn định, đơn vị sẽ thông báo học sinh quay trở lại trường học, ôn tập, kiểm tra định kỳ các môn còn lại và hoàn thành nhiệm vụ học kỳ 2, tổng kết năm học 2020 - 2021. Tuy nhiên, trước khi kiểm tra, các nhà trường tổ chức qua trực tuyến cho học sinh học, ôn tập, thực hiện kiểm tra định kỳ, bù cho các nội dung còn thiếu.

Các trường thực hiện chương trình quốc tế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện giảng dạy, kiểm tra, đánh giá trực tuyến theo quy định của chương trình. 

Những trường có đủ điều kiện theo quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục thì xây dựng phương án tổ chức kiểm tra định kỳ, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cơ quan quản lý trực tiếp để thực hiện.

Việt Nam Giáo dục

Hà Nội: Học sinh thuộc diện bị cách ly sẽ được đặc cách tuyển vào lớp 10