Hà Nội khôi phục 100% ‘loa phường’ với phát thanh công nghệ

Giúp NTDVN sửa lỗi

Chính quyền TP. Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025, 100% đài truyền thanh cấp xã có dây, không dây FM sẽ chuyển đổi sang đài truyền thanh ứng dụng công nghệ số.

Chính quyền TP. Hà Nội vừa ban hành kế hoạch phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2022 - 2025 tại thành phố.

Theo đó, thành phố sẽ phát triển mạng lưới thông tin cơ sở hiện đại, đồng bộ, bảo đảm kết nối, thống nhất từ trung ương đến thành phố, cấp huyện, cấp xã.

Cụ thể, về mục tiêu phát triển mạng lưới thông tin cơ sở cấp xã, TP. Hà Nội đặt kế hoạch đến năm 2025, 579 xã, phường, thị trấn có hệ thống truyền thanh hoạt động đến thôn, tổ dân phố, khu dân cư; 100% xã, phường, thị trấn có trang thông tin điện tử của UBND cấp xã để phổ biến thông tin thiết yếu và tương tác với người dân; 100% phường, thị trấn và hơn 70% xã có bảng tin điện tử công cộng để phổ biến thông tin thiết yếu đến người dân.

Đến năm 2025, 100% quận, huyện, thị xã có bảng tin điện tử công cộng cỡ lớn (màn hình LED, màn hình LCD) được kết nối với hệ thống thông tin nguồn thành phố.

Ở cấp thành phố, Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2023 sẽ có hệ thống thông tin nguồn thành phố để cung cấp thông tin thiết yếu cho cơ sở.

Đến năm 2025, 100% sở, ngành thuộc thành phố và cấp huyện sẽ cung cấp thông tin thiết yếu thuộc lĩnh vực quản lý trên hệ thống thông tin nguồn thành phố.

Về chuyển đổi số hoạt động thông tin cơ sở, đến năm 2025, 100% đài truyền thanh cấp xã có dây, không dây FM chuyển đổi sang đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông; sử dụng phổ biến công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) kết hợp với công nghệ xử lý dữ liệu lớn (Big Data) trong sản xuất nội dung chương trình phát thanh; chuyển đổi nội dung văn bản sang giọng nói.

Để thực hiện các mục tiêu trên, chính quyền TP. Hà Nội xác định 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: phát triển hạ tầng kỹ thuật mạng lưới thông tin cơ sở hiện đại; hiện đại hóa sản xuất nội dung thông tin; và phát triển nhân lực hoạt động trong lĩnh vực thông tin cơ sở.

Trần Phong

Xem thêm:

Bạn bình luận gì về tin này?

Việt Nam Xã hội

Hà Nội khôi phục 100% ‘loa phường’ với phát thanh công nghệ