Hà Nội kiểm tra nội bộ không phát hiện ra tham nhũng, thanh tra tìm ra 3.597 tỉ đồng sai phạm

Bình luận Mạnh Hùng • 06:00, 17/04/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trong thời gian 12 năm từ năm 2009 đến tháng 6/2020, qua tự kiểm tra nội bộ, TP Hà Nội chưa phát hiện và xử lý trường hợp tham nhũng nào, nhưng thanh tra các cấp lại phát hiện ra hơn 3.597 tỉ đồng sai phạm.

Sáng 16/4, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và kế hoạch thực hiện Công ước Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng.

Theo báo cáo của các đơn vị, trong 12 năm qua, từ năm 2009 đến tháng 6/2020, qua tự kiểm tra nội bộ, thành phố chưa phát hiện và xử lý trường hợp tham nhũng nào.

Trong khi đó, trong thời gian này, các đoàn thanh tra trên toàn TP Hà Nội đã thực hiện 3.136 cuộc thanh tra, có kết luận 3.078 cuộc và phát hiện sai phạm hơn 3.597 tỉ đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 2.380 tỉ đồng, kiến nghị khác hơn 1.185 tỉ đồng; kiến nghị thu hồi trên 2.000 ha đất, xử lý hành chính 523 tập thể và 579 cá nhân; xử phạt vi phạm hành chính trên 375 tỉ đồng, chuyển cơ quan điều tra 57 vụ.

Cũng trong thời gian này, các cơ quan hành chính của thành phố đã tiếp 237.109 lượt công dân, tiếp nhận và xử lý 230.960 đơn các loại (trong đó khiếu nại 45.988 đơn, tố cáo 23.000 đơn); thụ lý và giải quyết 18.160/18.319 vụ khiếu nại và 6.612/6.647 vụ tố cáo thuộc thẩm quyền (vẫn còn 159 vụ khiếu nại và 35 vụ tố cáo còn tồn đọng, chưa được xử lý).

Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra các cấp đã kiến nghị thu hồi 22,5 tỉ đồng và 17,5 ha đất; kiến nghị trả lại cho công dân 43,8 tỉ đồng và 3,7 ha đất; kiến nghị điều chỉnh 109 phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, bán bổ sung 8 nhà tái định cư, thu hồi và điều chỉnh 31 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xử lý về hành chính 229 tập thể và 389 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 30 vụ.

Về kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 240 vụ/610 bị can và chuyển viện kiểm sát đề nghị truy tố 206 vụ/578 bị can, hiện đang điều tra 35 vụ/26 bị can.

Số tài khoản thất thoát trong các vụ án tham nhũng đã xét xử là hơn 15.687 tỉ đồng, 52.221 m2 đất, 1.774 m2 đất phi nông nghiệp, 79.896 USD, 2.750 euro. Tuy nhiên, số tiền đã thu hồi được  lại chưa đến một nửa (chỉ hơn 7.623 tỉ đồng).

Tại hội nghị, UBND TP Hà Nội đã đưa ra dự báo tình hình tham nhũng tại khu vực vẫn diễn biến phức tạp và tiềm ẩn trong nhiều lĩnh vực như: tín dụng, ngân hàng; quản lý, sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng; đầu tư xây dựng; tài chính, thuế… với tính chất ngày càng phức tạp; thủ đoạn tinh vi hơn; phạm vi và lĩnh vực ngày càng rộng.

Để khắc phục tình trạng này, lãnh đạo TP Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực, xóa bỏ tình trạng "xin - cho", tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước và trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức, viên chức…

Mạnh Hùng

Bạn bình luận gì về tin này?

Việt Nam Xã hội

Hà Nội kiểm tra nội bộ không phát hiện ra tham nhũng, thanh tra tìm ra 3.597 tỉ đồng sai phạm