Làm thẻ căn cước công dân gắn chip: Người dân cần mang theo những giấy tờ gì?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Người dân cần lưu ý mang theo một số giấy tờ khi đổi từ chứng minh nhân dân và căn cước công dân mã vạch sang căn cước công dân gắn chip mới.

Căn cứ Điều 12 Thông tư số 07/2016/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân, cá nhân đi làm thẻ căn cước công dân gắn chip cần mang theo những giấy tờ sau:

Đối với người đổi từ chứng minh nhân dân qua căn cước công dân gắn chip

Người dân cần mang theo:

  • Chứng minh nhân dân đã được cấp, sổ hộ khẩu.
  • Giấy khai sinh hoặc các giấy tờ hợp pháp khác trong trường hợp thông tin công dân khai trên tờ khai đề nghị cấp căn cước công dân gắn chip có thay đổi so với thông tin trong sổ hộ khẩu hoặc trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

(Tại một số điểm cấp cơ sở dữ liệu dân cư đã được cập nhật đầy đủ và có thông báo thì công dân không cần mang theo sổ hộ khẩu).

Đối với người đổi từ căn cước công dân mã vạch qua căn cước công dân gắn chip

Khi cấp căn cước công dân mã vạch thì thông tin của công dân đã được lưu trên cơ sở dữ liệu quốc gia, vì vậy, khi đổi sang mẫu thẻ căn cước công dân gắn chip mới, người dân chỉ cần mang:

  • Căn cước công dân mã vạch đã được cấp.
  • Giấy khai sinh hoặc các giấy tờ hợp pháp khác trong trường hợp thông tin công dân khai trên tờ khai đề nghị cấp căn cước công dân gắn chip có thay đổi so với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Có bắt buộc đổi sang thẻ CCCD gắn chip không?

Khoản 2 Điều 4 Thông tư 06/2021/TT-BCA quy định:

  • Thẻ CCCD đã được cấp trước ngày 23/01/2021 (thẻ CCCD mã vạch theo mẫu cũ) vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định.
  • Khi công dân có yêu cầu thì được đổi sang thẻ CCCD gắn chip.

Theo đó, đối với công dân đã được cấp thẻ CCCD, CMND 9 số trước ngày 23/01/2021 thì thẻ vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định. Đồng nghĩa công dân không phải bắt buộc đổi thẻ CCCD mã vạch, CMND 9 số đang còn thời hạn sử dụng sang thẻ CCCD gắn chip.

Trần Phong

Việt Nam Xã hội

Làm thẻ căn cước công dân gắn chip: Người dân cần mang theo những giấy tờ gì?