Lịch nghỉ ngày giỗ tổ Hùng Vương, dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, cách tính lương nếu làm việc những ngày này

Giúp NTDVN sửa lỗi

Năm nay 2021, người lao động sẽ được nghỉ 1 ngày dịp giỗ tổ Hùng Vương, 2 ngày dịp 30/4 và 1/5, chưa tính nghỉ bù cuối tuần.

Cụ thể năm nay (2021), ngày giỗ tổ Hùng Vương vào thứ 4 (21/4), không phải ngày nghỉ cuối tuần, do vậy, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 1 ngày.

Điều 111, Luật Lao động 2019 quy định, nếu ngày nghỉ hàng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết thì người lao động được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp.

Năm nay, ngày 30/4 và 1/5 trùng vào thứ 6 và thứ 7, nên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ nghỉ bù thêm 1 ngày là ngày 3/5. Tổng cộng người lao động được nghỉ 4 ngày (từ 30/4 đến hết ngày 3/5).

Đi làm trong các ngày nghỉ lễ, người lao động được hưởng ít nhất bằng 300% lương chưa kể tiền lương ngày lễ đối với người lao động hưởng lương ngày. Do đó, nếu tính cả lương được trả cho ngày nghỉ lễ, người lao động đi làm vào những ngày này sẽ được hưởng ít nhất 400% lương của ngày làm việc bình thường.

Tiền lương làm ngày 30/4 và 1/5

Trong dịp 30/4 và 1/5 năm 2021 này, người lao động được hưởng lương - thưởng như sau:

  • Không đi làm ngày lễ: Theo khoản 1 Điều 112 BLLĐ năm 2019, ngày 30/4 và 1/5, người lao động được nghỉ làm hưởng nguyên lương. Do đó, nếu nghỉ 2 ngày này, người lao động được hưởng 100% lương của ngày làm việc bình thường.
  • Đi làm ngày lễ (ban ngày): Người lao động đi làm vào ngày 30/4 và 1/5 được tính là làm thêm giờ. Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 98 BLLĐ năm 2019, người lao động làm việc vào ngày nghỉ lễ thì được hưởng ít nhất bằng 300% lương chưa kể tiền lương ngày lễ đối với người lao động hưởng lương ngày. Do đó, nếu tính cả lương được trả cho ngày nghỉ lễ, người lao động đi làm vào những ngày này sẽ được hưởng ít nhất 400% lương của ngày làm việc bình thường.
  • Đi làm ngày lễ (ban đêm): Theo khoản 3 Điều 98 BLLĐ năm 2019, người lao động làm thêm giờ vào ban đêm sẽ được hưởng thêm lương làm việc vào ban đêm và lương làm thêm giờ của công việc bình thường, đồng thời được hưởng thêm 20% tiền lương của công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc đó. Như vậy, người lao động làm việc vào ban đêm của ngày 30/4 và 1/5 được hưởng tối thiểu 490% lương của ngày làm việc bình thường (nếu tính cả lương của ngày nghỉ).

Việt Nam Xã hội

Lịch nghỉ ngày giỗ tổ Hùng Vương, dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, cách tính lương nếu làm việc những ngày này