Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước với ông Nguyễn Phú Trọng

Bình luận Khôi Nguyên • 15:14, 02/04/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Chiều 2/4, Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước với ông Nguyễn Phú Trọng với 91,25% đại biểu tán thành.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ khi Quốc hội bầu được Chủ tịch nước mới, dự kiến vào ngày 5/4. Người được giới thiệu kế nhiệm Chủ tịch nước là ông Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Thủ tướng đương nhiệm được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước. Theo chương trình dự kiến, các đại biểu bầu Chủ tịch nước bằng phiếu kín vào sáng 5/4.

Đầu phiên làm việc chiều ngày 2/4, Quốc hội nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận sau đó, Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước. Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước sẽ được bỏ phiếu thông qua bằng hình thức bấm nút điện tử.

Trước đó, sáng cùng ngày, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín; Ban kiểm phiếu công bố kết quả; Quốc hội biểu biểu quyết bằng hình thức bấm nút (điện tử), trong số 452 đại biểu có mặt (tương đương 94.17%), có 446 đại biểu tán thành, tương đương 92,92%, 6 đại biểu không tán thành, tương đương 1,25%.

Theo Điều 2 của dự thảo, Nghị quyết sẽ có hiệu lực thi hành sau khi Quốc hội bầu được Thủ tướng Chính phủ mới. Như vậy, ông Nguyễn Xuân Phúc vẫn tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ Thủ tướng cho đến khi chuyển giao cho Thủ tướng kế nhiệm (dự kiến Quốc hội sẽ bầu và tân Thủ tướng Chính phủ sẽ tuyên thệ vào ngày 5/4).

Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 Nguyễn Xuân Phúc. (Ảnh: VGP)

Cũng trong ngày 5/4 tới, theo chương trình kỳ họp, việc bầu Chủ tịch nước và Thủ tướng mới sẽ được thực hiện. Ông Nguyễn Xuân Phúc là nhân sự được đề cử để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Như vậy, với việc Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và kiện toàn nhân sự lãnh đạo bộ máy Nhà nước trong tuần tới, Việt Nam sẽ có 4 lãnh đạo đảm nhiệm 4 chức danh chủ chốt là Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội như các nhiệm kỳ trước đây.

Việt Nam Chính trị

Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước với ông Nguyễn Phú Trọng