Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường
Miền Bắc sắp rét đậm, rét hại