Ngân hàng phải cung cấp thông tin khách hàng cho cơ quan thuế, kinh doanh online 'hết cửa' trốn thuế

Giúp NTDVN sửa lỗi

Từ ngày 5/12, các ngân hàng phải có trách nhiệm cung cấp thông tin tài khoản cá nhân theo đề nghị của cơ quan thuế.

Truyền thông Việt Nam đưa tin, theo điều 30 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, Chính phủ yêu cầu các ngân hàng thương mại có trách nhiệm cung cấp thông tin tài khoản của người nộp thuế. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 5/12 tới.

Việc cung cấp thông tin về tài khoản được thực hiện lần đầu trong thời gian 90 ngày kể từ ngày 5/12 (ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành).

Theo đó, các thông tin cần được cung cấp bao gồm giao dịch qua tài khoản, số dư, số liệu giao dịch theo đề nghị của người đứng đầu cơ quan thuế.

Điểm mới của quy định này là ngân hàng thương mại cập nhật các thông tin tài khoản hàng tháng trong 10 ngày của tháng kế tiếp. Phương thức cung cấp thông tin được thực hiện dưới hình thức điện tử.

Cụ thể hàng tháng, các ngân hàng thương mại phải cung cấp cho cơ quan thuế thông tin tài khoản thanh toán của từng người nộp thuế, bao gồm:

  1. Tên chủ tài khoản;
  2. Số hiệu tài khoản theo mã số thuế đã được cơ quan quản lý thuế cấp;
  3. Ngày mở/đóng tài khoản.

Việc cung cấp thông tin này phục vụ cho mục đích thanh tra, kiểm tra, xác định nghĩa vụ thuế phải nộp và thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Cơ quan thuế có trách nhiệm bảo mật thông tin và hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự an toàn của thông tin theo quy định của pháp luật.

Hiện, có rất nhiều cá nhân kinh doanh online, viết phần mềm game online có doanh thu cao phải chịu thuế, tuy nhiên, ngành thuế rất khó tiếp cận thông tin từ phía ngân hàng.

Việc bắt buộc trao đổi thông tin cá nhân người nộp thuế của ngân hàng thương mại với cơ quan thuế được xem là bước tiến quan trọng để giúp ngành thuế rà soát và thu thuế đúng các đối tượng.

Tổng cục Thuế cho biết, mới đây đã kết hợp, yêu cầu 45 ngân hàng thương mại cung cấp thông tin để ngành có dữ liệu quản lý thuế. Qua đó, cơ quan thuế đã hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kê khai nộp thuế và truy thu gần 14 tỷ đồng.

Ngân hàng thực hiện khấu trừ thuế trên tài khoản khách hàng

Cũng theo Nghị định 126, các ngân hàng phải khấu trừ, nộp thay nghĩa vụ thuế của nhà cung cấp ở nước ngoài có cơ sở thường trú ở Việt Nam kinh doanh thương mại điện tử, trên các nền tảng số với tổ chức, cá nhân trong nước.

Sau khi xác định nhà cung cấp ở nước ngoài chưa đăng ký, kê khai, nộp thuế, Tổng cục Thuế sẽ thông báo cho ngân hàng thương mại, trung gian thanh toán để các đơn vị này xác định tài khoản giao dịch và khấu trừ, nộp thay nghĩa vụ thuế.

Việt Nam Chính trị

Ngân hàng phải cung cấp thông tin khách hàng cho cơ quan thuế, kinh doanh online 'hết cửa' trốn thuế