Ngành Quản trị nhân lực ĐH Kinh tế Quốc dân NEU: Cơ hội việc làm hấp dẫn

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ngành Quản trị nhân lực Kinh tế Quốc dân (NEU) là một trong những ngành nhận được sự quan tâm của nhiều bạn trẻ. Là một trong những trường đại học uy tín hàng đầu của Việt Nam, Đại học Kinh tế Quốc dân là địa chỉ tin cậy cho các bạn trẻ muốn theo đuổi ngành học Quản trị nhân lực.

1. Ngành Quản trị nhân lực Kinh tế Quốc dân học gì?

Quản trị nhân lực là một chuyên ngành thuộc Khoa Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực của Đại học Kinh tế Quốc dân (National Economics University - NEU).

Chuyên ngành này có mã ngành là 7340404.

Mục tiêu đào tạo cử nhân chuyên ngành Quản trị nhân lực của NEU là cung cấp kiến thức, đào tạo về Nguồn Nhân lực (HR - Human resources). Đây là chuyên ngành đào tạo chuyên sâu về HR; nghiên cứu cách thức quản trị nhân lực trong tổ chức.

Chương trình đào tạo tập trung cung cấp những kiến thức tổng quan và kiến thức chuyên sâu về nguồn nhân lực, về quản trị, quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức.

2. Chương trình đào tạo ngành Quản trị nhân lực Kinh tế Quốc dân

Thời gian đào tạo chính quy hệ Cử nhân: 4 năm.

Tổ hợp môn xét tuyển: A01, A00, D07, D01.

Chương trình đào tạo chi tiết của ngành Quản trị nhân lực Kinh tế Quốc dân như sau:

chương trình đào tạo ngành quản trị nhân lực của đại học kinh tế quốc dân

Bên cạnh những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Quản trị nhân lực, chương trình đào tạo còn cung cấp và trang bị cho sinh viên những kỹ năng như:

  • Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện các hoạt động của Quản trị nhân sự như: tuyển dụng; phân tích; đào tạo; và đánh giá hiệu quả công việc của người lao động.
  • Kỹ năng xây dựng và thiết lập quy chế tiền lương, thưởng; các phúc lợi, đãi ngộ khác...
  • Thực hiện khảo sát, tổ chức và đánh giá các chính sách, thủ tục đối với nhân viên.
  • Kỹ năng thiết kế, xây dựng và đánh giá hiệu quả của cơ cấu tổ chức, cơ cấu nhân lực.
  • Kỹ năng sử dụng các phần mềm về quản lý nhân lực.

3. Chuẩn đầu ra ngành Quản trị nhân lực NEU

Với chương trình giáo dục - đào tạo như trên, sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Quản trị nhân lực NEU có thể có được nhiều kiến thức và kỹ năng đáp ứng được yêu cầu của thị trường.

- Có hiểu biết toàn diện về các mối quan hệ trong hệ thống tổ chức (về nguyên lý hoạt động, các chức năng kinh doanh chính); mối quan hệ giữa con người và công việc; hiểu biết về môi trường vĩ mô, môi trường kinh doanh ở trong nước và quốc tế;

- Nắm được các lý thuyết, thực tế và xu hướng quản trị nguồn nhân lực; cùng mối quan hệ giữa các bên có liên quan trong tổ chức; Có khả năng vận dụng những hiểu biết này để đưa ra những phân tích; và lý giải về các vấn đề thực tiễn liên quan đến hoạt động quản trị nguồn nhân lực trong tổ chức.

- Có hiểu biết về các nguyên tắc, quy trình xây dựng kế hoạch, chiến lược về nguồn nhân lực; về hệ thống quản trị nguồn nhân lực; và cách thức tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến quản trị nhân lực gắn liền với chiến lược và mục tiêu của tổ chức; phù hợp với môi trường kinh doanh và văn hóa của tổ chức đó.

- Có khả năng sử dụng các kỹ thuật công nghệ; các kỹ thuật phân tích định tính và định lượng; các phần mềm phục vụ cho việc phân tích nhiều nguồn dữ liệu như: dữ liệu nguồn nhân lực; dữ liệu về môi trường kinh doanh; dữ liệu về kinh tế, kinh doanh; và các hoạt động quản trị nhân lực của tổ chức...

4. Cơ hội việc làm cho sinh viên Quản trị nhân lực NEU

Tốt nghiệp ngành Quản trị nhân lực NEU ra làm gì?

Cử ngân ngành Quản trị nhân lực có thể đảm nhận các vị trí công việc như: chuyên viên tuyển dụng; chuyên viên tiền lương và phúc lợi; chuyên viên đào tạo; quan hệ lao động, chuyên viên tổ chức bộ máy...

Cơ hội việc làm cho sinh viên của NEU

Cử nhân tốt nghiệp ngành Quản trị nhân lực trường Đại học Kinh tế Quốc dân có thể làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước; doanh nghiệp, tập đoàn, tổng công ty; tổ chức xã hội; các quỹ đầu tư, hay tổ chức tài chính - ngân hàng…

Sau khi tích lũy kinh nghiệm, nhân sự ngành Quản trị nhân lực có khả năng trở thành giám đốc hay trưởng các bộ phận thực hiện chức năng quản trị nhân lực. Ví dụ như: giám đốc tuyển dụng, giám đốc đào tạo, hay giám đốc quản lý nhân sự...; hoặc trở thành chuyên gia tư vấn trong các dự án tư vấn, các công ty tư vấn trong lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực...

Không chỉ vậy, cử nhân ngành Quản trị nhân lực, nếu tiếp tục học thêm ở trình độ sau đại học, thì có thể trở thành giảng viên; hoặc trở thành cán bộ nghiên cứu trong các viện nghiên cứu; các cơ sở đào tạo về kinh tế và quản trị nhân lực, hay quản trị kinh doanh...

Trên đây là những thông tin về ngành Quản trị nhân lực Kinh tế Quốc dân. Được giảng dạy bởi các giảng viên uy tín, nhiều kinh nghiệm, cử nhân ngành Quản trị nhân lực NEU sau khi tốt nghiệp có thể có nhiều cơ hội xin việc tại nhiều tổ chức, công ty; doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Thùy Dung

Xem thêm:

Có thể bạn quan tâm:

Việt Nam Giáo dục

Ngành Quản trị nhân lực ĐH Kinh tế Quốc dân NEU: Cơ hội việc làm hấp dẫn