Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 12/2020

Bình luận Khôi Nguyên • 09:00, 01/12/20

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trong tháng cuối cùng của năm 2020, nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực.

Dưới đây, NTDVN xin gửi tới bạn đọc những chính sách nổi bật ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực của đời sống.

Ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản cho cơ quan thuế

Nội dung trên được quy định tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 05/12/2020.

Cụ thể, tại Khoản 2 Điều 30 của Nghị định nêu rõ, theo đề nghị của cơ quan quản lý thuế, ngân hàng thương mại cung cấp thông tin tài khoản thanh toán của từng người nộp thuế, bao gồm: Tên chủ tài khoản, số hiệu tài khoản theo mã số thuế đã được cơ quan quản lý thuế cấp, ngày mở tài khoản, ngày đóng tài khoản.

Đồng thời, trong trường hợp cần thanh tra, kiểm tra xác định nghĩa vụ thuế phải nộp và thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, ngân hàng thương mại cung cấp thông tin giao dịch qua tài khoản, số dư tài khoản, số liệu giao dịch theo đề nghị của Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế.

Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm bảo mật thông tin và hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự an toàn của các thông tin trên.

Làm mất hóa đơn bị phạt đến 10 triệu đồng

Nội dung trên được quy định tại Nghị định 125/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 05/12/2020. Mức phạt cụ thể như sau:

 1. Phạt cảnh cáo nếu làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập nhưng có tình tiết giảm nhẹ; Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập sai, đã xóa bỏ và người bán đã lập hóa đơn khác thay thế
 2. Phạt từ 3 đến 5 triệu đồng nếu làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng)
 3. Phạt từ 4 đến 8 triệu đồng nếu làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành, đã mua của cơ quan thuế nhưng chưa lập…
 4. Phạt từ 8 đến 10 triệu đồng nếu làm mất, cháy, hỏng hóa đơn không thuộc các trường hợp trên.

Khai sai số tiền mang theo khi xuất cảnh bị phạt đến 50 triệu đồng

Nội dung trên được quy định tại Nghị định 128/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan đối với người xuất cảnh không khai, khai sai số tiền, vàng mang ra nước ngoài vượt quá mức quy định; có hiệu lực từ ngày 10/12/2020. Cụ thể:

 1. Phạt từ 1 đến 3 triệu đồng nếu số tiền, vàng vượt quá có giá trị từ 05 - 10 triệu đồng;
 2. Phạt từ 5 đến 15 triệu đồng nếu số tiền, vàng vượt quá có giá trị từ 30 - dưới 70 triệu đồng;
 3. Phạt từ 15 đến 25 triệu đồng nếu số tiền, vàng vượt quá có giá trị từ 70 - dưới 100 triệu đồng;
 4. Phạt từ 30 đến 50 triệu đồng nếu số tiền, vàng vượt quá có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Báo chí đưa tin sai sự thật bị phạt đến 100 triệu đồng

Nội dung trên được quy định tại Nghị định 119/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 01/12/2020. Cụ thể:

 1. Phạt từ 5 đến 10 triệu đồng (trước đây là từ 1 đến 3 triệu đồng) nếu thông tin đã đưa gây ảnh hưởng ít nghiêm trọng.
 2. Phạt từ 50 đến 70 triệu đồng (trước đây là từ 5 đến 10 triệu đồng) nếu thông tin đã đưa gây ảnh hưởng nghiêm trọng.
 3. Phạt từ 70 đến 100 triệu đồng (trước đây là từ 20 đến 30 triệu đồng) nếu thông tin đã đưa gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng.

Trong cả 3 trường hợp nêu trên, báo chí đều buộc phải gỡ bỏ thông tin sai sự thật đã đăng tải. Riêng trường hợp đăng thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng, báo chí còn có thể bị đình chỉ hoạt động từ 1 đến 12 tháng (trước đây là từ 1 đến 3 tháng).

Phải kiểm tra nữ tử tù có thai hay không trước khi tử hình

Nội dung trên được quy định tại Thông tư liên tịch số 02 năm 2020, có hiệu lực từ ngày 01/12/2020.

Theo đó, nếu người bị thi hành án tử hình là phụ nữ thì ngay sau khi nhận đủ hồ sơ để đưa bản án tử hình ra thi hành, Hội đồng thi hành án tử hình phải yêu cầu ra lệnh trích xuất người bị kết án tử hình đến bệnh viện có thẩm quyền để kiểm tra, xác định người này có thai hay không.

Ngoài ra, nếu người bị thi hành án tử hình chết trước khi tử hình (trong thời gian giam giữ chờ thi hành án hoặc trên đường áp giải đến địa điểm tử hình) thì phải xác định nguyên nhân chết.

Sau khi xác định xong và được phép của cơ quan có thẩm quyền thì thông báo cho người có đơn đề nghị đến nhận tử thi của người này về mai táng hoặc tổ chức mai táng.

Giảng viên ĐH công lập hưởng lương đến 11,92 triệu đồng/tháng

Căn cứ Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26/10/2020, giảng viên cao cấp áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1) từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00.

Theo đó, lương cơ sở năm 2021 là 1,49 triệu/tháng nên mức lương cụ thể từ 9,238 triệu đồng/tháng đến 11,92 triệu đồng/tháng. Quy định này có hiệu lực từ ngày 12/12/2020.

Tạm nộp thuế TNDN 3 quý đầu không được thấp hơn 75%

Nội dung này được quy định tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế, có hiệu lực từ ngày 5/12/2020.

Cụ thể, tại Điểm b khoản 6 Điều 8 của Nghị định chỉ rõ:

 1. Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 03 quý đầu năm tính thuế không được thấp hơn 75% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm.
 2. Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 03 quý đầu năm thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý 03 đến ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.

Như vậy, hết ngày 31/10 hàng năm số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của 03 quý đầu năm không được thấp hơn 75% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm; nếu nộp thấp hơn doanh nghiệp sẽ phải nộp tiền chậm nộp.

Việt Nam Chính trị

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 12/2020