Phân công lĩnh vực công tác của Thủ tướng và 5 Phó thủ tướng

Bình luận Mạnh Hùng • 03:59, 23/04/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính ngày 22/4 ký quyết định phân công công tác của Thủ tướng và 5 phó thủ tướng: Trương Hòa Bình, Phạm Bình Minh, Lê Minh Khái, Vũ Đức Đam, Lê Văn Thành.

Quyết định số 593/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ nguyên tắc Thủ tướng lãnh đạo toàn diện và điều hành công tác của Chính phủ, các thành viên Chính phủ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các cấp; trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công việc lớn, quan trọng, những vấn đề có tính chiến lược trên tất cả lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ.

Phó thủ tướng giúp Thủ tướng làm nhiệm vụ theo sự phân công; thay mặt Thủ tướng quyết định và chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện, mọi mặt trước Thủ tướng, trước Chính phủ và trước pháp luật về nhiệm vụ, lĩnh vực, cơ quan được phân công theo dõi, chỉ đạo, bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc.

Thủ tướng khi vắng mặt sẽ ủy nhiệm Phó thủ tướng Thường trực, hoặc một phó thủ tướng khác thay mặt lãnh đạo công tác của Chính phủ.

Thủ tướng điều hành xây dựng thể chế, tổ chức bộ máy và chi ngân sách

Theo phân công, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ là người trực tiếp chỉ đạo, điều hành một số lĩnh vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp chỉ đạo, điều hành chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cả nước; chiến lược, chính sách tài chính, tín dụng, tiền tệ quốc gia; chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu; chiến lược quốc phòng, an ninh, đối ngoại và công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Người đứng đầu Chính phủ cũng trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác xây dựng thể chế, tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; địa giới hành chính; những vấn đề chung về công tác thi đua, khen thưởng.

Đồng thời, Thủ tướng điều hành công tác chi ngân sách Nhà nước, sử dụng dự phòng ngân sách Nhà nước, Quỹ dự trữ tài chính, Quỹ dự trữ ngoại hối và các Quỹ khác của Nhà nước; phát hành công trái, trái phiếu Chính phủ.

Thủ tướng cũng trực tiếp chỉ đạo, điều hành lĩnh vực quan hệ phối hợp giữa Chính phủ với các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính còn giữ các nhiệm vụ: Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo nhà nước về Biển Đông - Hải đảo; Trưởng ban Chỉ đạo An toàn, An ninh mạng quốc gia; Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử; Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Chủ tịch các Hội đồng, Ủy ban quốc gia và Trưởng các ban chỉ đạo khác.

Nhiệm vụ của 5 Phó thủ tướng

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình giữ nhiệm vụ Phó thủ tướng Thường trực. Ông được phân công giúp Thủ tướng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: Cải cách hành chính; phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại; phòng chống tham nhũng, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng chống tội phạm; đặc xá; cải cách tư pháp; công tác dân tộc, tôn giáo và những vấn đề thường xuyên về thi đua khen thưởng; phối hợp công tác giữa Chính phủ với TAND tối cao và VKSND tối cao; theo dõi và chỉ đạo các bộ ngành liên quan đến các lĩnh vực nói trên.

Ông Trương Hoà Bình còn đảm nhận các nhiệm vụ: Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia; Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm; Chủ tịch các Hội đồng, Ủy ban quốc gia, trưởng các ban chỉ đạo khác theo lĩnh vực liên quan.

Phó thủ tướng Thường trực là người thay mặt Thủ tướng chỉ đạo thực hiện các công việc của Chính phủ khi Thủ tướng vắng mặt và được Thủ tướng ủy nhiệm; các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Thủ tướng.

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh giúp Thủ tướng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Ngoại giao và quan hệ đối ngoại (bao gồm đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và ngoại giao nhân dân), trong đó có quan hệ của Việt Nam với các tổ chức quốc tế và khu vực; công tác biên giới và các vấn đề Biển Đông - hải đảo; công tác người Việt Nam ở nước ngoài và các vấn đề người nước ngoài ở Việt Nam; các vấn đề về nhân quyền...

Không còn kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Ngoại giao, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh được phân công giúp Thủ tướng theo dõi, chỉ đạo Bộ Ngoại giao và làm các nhiệm vụ: Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế; Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc; Phụ trách Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Lào; Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước về phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền; Trưởng ban Chỉ đạo về Nhân quyền; Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giúp Thủ tướng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác khối kinh tế tổng hợp. Đây là lĩnh vực ở nhiệm kỳ khóa XIV được giao cho Phó thủ tướng Vương Đình Huệ.

Cụ thể là các lĩnh vực: Kế hoạch; tài chính, giá cả; tiền tệ, ngân hàng, thị trường vốn, thị trường chứng khoán; các nguồn đầu tư tài chính; dự trữ Nhà nước; chính sách điều hành kinh tế vĩ mô; chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội; chương trình xóa đói giảm nghèo; sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước.

Ông cũng là người theo dõi và chỉ đạo các bộ ngành liên quan đến các lĩnh vực này như: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Bảo hiểm tiền gửi.

Ông Lê Minh Khái giữ các nhiệm vụ: Chủ tịch Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia; Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công; Trưởng ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp; Trưởng ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương.

Vẫn đảm nhiệm những công việc như nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIV, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam giúp Thủ tướng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Giáo dục, đào tạo và dạy nghề; khoa học và công nghệ; lao động, việc làm và các vấn đề xã hội; thông tin và truyền thông; văn hóa, du lịch; thể dục, thể thao; y tế, dân số, gia đình và trẻ em.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam là: Chủ tịch Hội đồng quốc gia giáo dục và Phát triển nhân lực; Chủ tịch Hội đồng quốc phòng - an ninh Trung ương; Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh; Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch.

Phó thủ tướng Lê Văn Thành giúp Thủ tướng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực mà nguyên Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng từng đảm nhiệm, bao gồm: Công nghiệp, nông nghiệp và phát triển nông thôn, thương mại - xuất nhập khẩu, xây dựng, giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường; chỉ đạo bảo đảm năng lượng, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Ông Thành cũng phụ trách các công trình trọng điểm quốc gia; các dự án đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp của pháp luật; các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất; công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.

Việc theo dõi và chỉ đạo các bộ, ngành liên quan đến các lĩnh vực trên cũng được giao cho ông, gồm: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Công Thương; Bộ Xây dựng; Bộ Giao thông Vận tải; Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Phó thủ tướng Lê Văn Thành làm: Chủ tịch Hội đồng quy hoạch quốc gia; Chủ tịch Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước; Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực; Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước các Dự án trọng điểm về dầu khí; Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT.

Quyết định phân công lĩnh vực công tác của Thủ tướng và 5 phó thủ tướng có hiệu lực kể từ ngày ký - 22/4.

Mạnh Hùng

Việt Nam Chính trị

Phân công lĩnh vực công tác của Thủ tướng và 5 Phó thủ tướng