Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội vào tháng 7

Bình luận Mạnh Hùng • 11:18, 28/04/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Dự kiến cuối tháng 7 tới, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội Việt Nam khóa XV, các đại biểu sẽ bầu Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng, Chủ tịch nước nhiệm kỳ mới.

Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới dự kiến làm việc trong 11 ngày; khai mạc vào thứ ba, ngày 20/7 và bế mạc vào ngày 3/8. Phiên trù bị dự kiến tổ chức vào chiều 19/7 để có thời gian thực hiện một số công việc cần thiết, trong đó có hướng dẫn đại biểu Quốc hội mới sử dụng hệ thống kỹ thuật.

Ông Cường cho hay, đầu kỳ họp, Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV. Sau khi Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước, Quốc hội sẽ có 6 ngày để xem xét, quyết định về công tác nhân sự.

Quốc hội sẽ quyết định số Phó chủ tịch Quốc hội, số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội khóa mới; Tổng Kiểm nhà nước.

Quốc hội cũng sẽ làm quy trình bầu Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước, Thủ tướng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; quyết định cơ cấu tổ chức, số lượng thành viên Chính phủ; phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

Theo tiền lệ của nhiệm kỳ trước, các nhân sự vừa được kiện toàn tại kỳ họp 11 sẽ tiếp tục được bầu, phê chuẩn tại kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa mới. Ngoài ra, so với kỳ họp 11, tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới, công tác nhân sự sẽ có thêm phần bầu chánh án TAND tối cao và viện trưởng VKSND tối cao.

Quốc hội khóa XV cũng dành 4 ngày thảo luận và biểu quyết một số nội dung khác như: báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021; phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng xem xét, thông qua các nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022 và việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề; xem xét, quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, quy hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021-2025...

Mạnh Hùng

Việt Nam Chính trị

Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội vào tháng 7