Quốc hội miễn nhiệm Tổng kiểm toán Nhà nước và 5 Ủy viên

Giúp NTDVN sửa lỗi

Sáng 6/4, thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết, miễn nhiệm chức vụ Tổng kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc và 5 Ủy viên với tỷ lệ tán thành trên 93%.

Ông Hồ Đức Phớc, Tổng kiểm toán Nhà nước và hiện ông này được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV khối Chính phủ.

Ông Trần Sỹ Thanh, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, đã được giới thiệu ứng cử Quốc hội khóa mới ở khối Kiểm toán Nhà nước.

5 Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội được miễn nhiệm sáng cùng ngày gồm:

 1. Ông Phan Thanh Bình, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên Nhi đồng;
 2. Ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học Công nghệ Môi trường;
 3. Ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại;
 4. Ông Trần Văn Túy, Trưởng ban Công tác đại biểu;
 5. Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký Quốc hội khóa XIV.

Trước đó, vào cuối giờ chiều ngày 5/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm 5 ủy viên là chủ nhiệm các ủy ban, cơ quan Quốc hội và Tổng Kiểm toán Nhà nước theo danh sách trên.

5 Ủy viên này đều đã hết tuổi và không được bầu vào Ban Chấp hành T.Ư tại Đại hội Đảng XIII vừa qua.

Như vậy, sau khi miễn nhiệm thêm 5 người trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn lại:

 1. Ông Vương Đình Huệ, tân Chủ tịch Quốc hội vừa được bầu;
 2. Ông Trần Thanh Mẫn, Phó chủ tịch Quốc hội vừa được bầu;
 3. Ông Nguyễn Khắc Định, Phó chủ tịch Quốc hội vừa được bầu;
 4. Ông Nguyễn Đức Hải, Phó chủ tịch Quốc hội vừa được bầu;
 5. Ông Hà Ngọc Chiến (Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội);
 6. Bà Lê Thị Nga (Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội);
 7. Ông Võ Trọng Việt (Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội);
 8. Bà Nguyễn Thị Thúy Anh (Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội);
 9. Ông Nguyễn Hồng Thanh (Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội);
 10. Ông Dương Thanh Bình (Trưởng ban Dân nguyện Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội);
 11. Ông Hoàng Thanh Tùng (Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội);
 12. Ông Hà Ngọc Chiến (Chủ tịch Hội đồng Dân tộc).

Bạn bình luận gì về tin này?

Việt Nam Chính trị

Quốc hội miễn nhiệm Tổng kiểm toán Nhà nước và 5 Ủy viên