Thái Bình: Thu vượt 15 tỷ đồng tiền xét nghiệm nhanh COVID-19

Giúp NTDVN sửa lỗi

20/23 đơn vị y tế công lập thuộc Sở Y tế tỉnh Thái Bình thu giá dịch vụ xét nghiệm nhanh COVID-19 vượt hơn 15 tỷ đồng so với hướng dẫn của Bộ Y tế.

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Thái Bình, sau khi nhận được hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19 của Bộ Y tế, Sở Y tế tỉnh Thái Bình đã ban hành công văn thực hiện nhưng không hướng dẫn chi tiết và chưa kiểm tra, giám sát đầy đủ đối với các cơ sở y tế. Sau đó, Sở Y tế tỉnh Thái Bình tiếp tục ban hành văn bản nhưng nội dung cũng không đúng theo yêu cầu của Bộ Y tế.

Điều này khiến 20/23 đơn vị y tế công lập được đoàn thanh tra xác minh đã thực hiện thu phí dịch vụ xét nghiệm nhanh COVID-19 vượt so với hướng dẫn của Bộ Y tế.

Cụ thể, việc không hướng dẫn chi tiết và chưa giám sát đầy đủ đối với các cơ sở y tế khiến các đơn vị áp dụng giá tối đa 238.000 đồng, thu tăng tổng số hơn 8,6 tỷ đồng.

Đến ngày 17/8/2021, Sở Y tế Thái Bình ban hành văn bản mới về việc quản lý và tổ chức các hoạt động xét nghiệm COVID-19 nhưng lại quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm nhanh COVID-19 trên toàn tỉnh là 210.500 đồng.

Việc này khiến các đơn vị thu giá dịch vụ xét nghiệm nhanh cao hơn so với hướng dẫn của Bộ Y tế trong thời gian từ ngày 17/8/2021 đến 20/9/2021. Tổng số tiền đã thu tăng là hơn 5,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, các cơ sở y tế thu giá dịch vụ xét nghiệm nhanh COVID-19 khác và giá dịch vụ xét nghiệm nhanh mẫu gộp cũng cao hơn hướng dẫn của Bộ Y tế. Tổng số tiền thu tăng là hơn 1,3 tỷ đồng.

Thanh tra tỉnh Thái Bình kết luận, để xảy ra sai phạm này, trách nhiệm chính thuộc về Giám đốc, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Bình và nhân sự chuyên môn liên quan.

Thanh tra tỉnh Thái Bình kiến nghị UBND tỉnh giao cho đơn vị thu hồi hơn 15 tỷ đồng của các cơ sở y tế đã được đoàn thanh tra xác minh thu vượt giá.

Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị Sở Y tế Thái Bình tiến hành các thủ tục để xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền; hoặc trình Chủ tịch UBND tỉnh xử lý các vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp trang thiết bị y tế...

Về xử lý trách nhiệm, Thanh tra tỉnh Thái Bình kiến nghị UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tham mưu chủ tịch UBND tỉnh kiểm điểm trách nhiệm đối với Giám đốc Sở Y tế qua các thời kỳ có liên quan và các Phó giám đốc Sở Y tế đã để xảy ra các hạn chế, vi phạm trên...

Minh Nguyệt

Xem thêm:

Việt Nam Xã hội

Thái Bình: Thu vượt 15 tỷ đồng tiền xét nghiệm nhanh COVID-19