Thành lập thành phố Từ Sơn thuộc tỉnh Bắc Ninh từ ngày 1/11

Bình luận Tiến Thành • 18:08, 08/10/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ngày 8/10, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam đã ban hành Nghị quyết về việc thành lập thành phố Từ Sơn thuộc tỉnh Bắc Ninh, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11/2021.

Nghị quyết quy định thành lập thành phố Từ Sơn trên cơ sở toàn bộ 61,08 km² diện tích tự nhiên và quy mô dân số 202.874 người của thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Về vị trí địa lý, thành phố Từ Sơn giáp hai huyện Tiên Du, Yên Phong và thành phố Hà Nội.

Như vậy, sau khi thành lập thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh không thay đổi về diện tích tự nhiên, dân số và đơn vị hành chính trực thuộc, nhưng có tăng 1 thành phố, giảm 1 thị xã (là 2 thành phố và 6 huyện).

Cùng với đó, Nghị quyết cũng quy định việc thành lập TAND thành phố Từ Sơn trên cơ sở TAND thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; thành lập VKSND thành phố Từ Sơn trên cơ sở VKSND thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm sắp xếp tổ chức bộ máy, quyết định biên chế, số lượng thẩm phán, kiểm sát viên, công chức khác và người lao động của TAND, VKSND thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết cũng yêu cầu sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

“Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi gắn với địa danh thị xã Từ Sơn phải hoàn thành việc đổi tên để hoạt động với tên gọi thành phố Từ Sơn kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành”, Nghị quyết nêu rõ.

Trước đó, vào ngày 22/9/2021, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, quyết định việc thành lập thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Theo Tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho rằng, việc thành lập thành phố Từ Sơn trên cơ sở nguyên trạng về diện tích tự nhiên, dân số và số đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc của thị xã Từ Sơn hiện nay là cần thiết và phù hợp với các quy hoạch đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, thúc đẩy thị xã Từ Sơn phát triển trở thành đô thị ngày càng văn minh, hiện đại...

Việc thành lập thành phố Từ Sơn đã đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13. Hồ sơ đề án, trình tự, thủ tục lập đề án cơ bản đáp ứng đúng quy định của pháp luật.


Thành lập thành phố Từ Sơn thuộc tỉnh Bắc Ninh từ ngày 1/11