Thay đổi mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện từ năm 2022

Bình luận Hoàng Giáp • 17:39, 03/01/22

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ngày 3/1/2022, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện mới của Nhà nước sẽ thay đổi từ 1/1/2022.

Cụ thể, từ ngày 1/1/2022, theo quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, mức chuẩn nghèo ở khu vực nông thôn tăng từ 700.000 đồng giai đoạn 2016-2021 lên 1.500.000 đồng/tháng. Do đó, mức Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện và mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu năm 2022 cũng tăng theo.

Theo Luật BHXH Việt Nam quy định, mức đóng BHXH tự nguyện hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn. Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn, cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

Căn cứ theo mức chuẩn nghèo mới và quy định tại Luật BHXH, thì từ ngày 1/1/2022, mức đóng BHXH tự nguyện sẽ thay đổi như sau:

Mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất là 22% của mức chuẩn nghèo (1.500.000 đồng) là 330.000 đồng/tháng, tăng 176.000 đồng/tháng so với mức đóng BHXH tự nguyện của năm 2021. Cùng với đó, mức hỗ trợ tiền đóng của Nhà nước đối với người tham gia BHXH tự nguyện cũng tăng lên.

Cụ thể, đối với người tham gia thuộc hộ nghèo, được nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng, thì số tiền tối thiểu được Nhà nước hỗ trợ tăng từ 46.200 đồng lên 99.000 đồng/người/tháng (tăng 52.800 đồng). Người thuộc hộ cận nghèo được Nhà nước hỗ trợ 25% mức đóng, thì số tiền hỗ trợ tối thiểu tăng từ 38.500 đồng lên 82.500 đồng/người/tháng (tăng 44.000 đồng). Các đối tượng khác được Nhà nước hỗ trợ 10% mức đóng, thì số tiền hỗ trợ tối thiểu tăng từ 15.400 đồng lên 33.000 đồng/người/tháng (tăng 17.600 đồng).

Trong năm 2022, do chưa thực hiện cải cách tiền lương nên lương cơ sở năm 2022 vẫn là 1.490.000 đồng/tháng. Vì thế, mức đóng BHXH tự nguyện tối đa bằng 20 lần lương tối thiểu sẽ là 29.800.000 đồng/tháng.

Đối với những người tham gia BHXH tự nguyện đã đóng tiền trước đó theo phương thức đóng 3 tháng, 6 tháng hay 12 tháng hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau, thì người tham gia không phải điều chỉnh mức chênh lệch số tiền đã đóng.

Khi tham gia BHXH tự nguyện, người dân được hưởng lương hưu hằng tháng khi về già; được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt thời gian hưởng lương hưu; được Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí tham gia. Lương hưu được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng. Người tham gia chính sách này được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân. Trong trường hợp không tiếp tục tham gia, nếu có yêu cầu, người dân được hưởng BHXH một lần tính theo số năm đã đóng BHXH. Khi người tham gia không may qua đời, thân nhân được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần lương cơ sở (hiện nay là 14.900.000 đồng).

(Nguồn: baohiemxahoi.gov.vn)

Bạn bình luận gì về tin này?

Việt Nam Xã hội

Thay đổi mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện từ năm 2022