Thí sinh là F0 được dự thi tốt nghiệp THPT 2022

Giúp NTDVN sửa lỗi

Theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, thí sinh F0 được xét đặc cách tốt nghiệp THPT và vẫn được dự thi nếu có nguyện vọng, được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa có hướng dẫn về việc tổ chức kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022 cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm nay được tổ chức từ ngày 7 - 8/7.

Theo Bộ GD-ĐT, trong bối cảnh bình thường mới, thích ứng với dịch COVID-19, Bộ GD-ĐT yêu cầu các địa phương xác định các trường hợp thí sinh thuộc diện ca bệnh xác định (F0); ca bệnh giám sát (nghi ngờ) và người tiếp xúc gần (F1) thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Theo yêu cầu của Bộ GD-ĐT:

Địa phương chuẩn bị phòng thi đối với thí sinh bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, trong đó thí sinh thuộc diện F0 được xét đặc cách tốt nghiệp THPT.

Thí sinh thuộc diện F0 nếu có nguyện vọng dự kỳ thi phải nộp đơn xin dự thi, cam kết tuân thủ các quy định phòng chống, dịch COVID-19; được cha, mẹ hoặc người giám hộ ký xác nhận đồng ý. Các thí sinh này được Hội đồng thi sắp xếp dự thi tại các phòng thi riêng đáp ứng yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19.

Thí sinh thuộc diện F1 được tham dự kỳ thi cùng với các thí sinh không bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Đối với thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ, Hội đồng thi sắp xếp cho các thí sinh thi tại phòng thi riêng, đáp ứng yêu cầu về phòng, chống dịch. Trong trường hợp việc sắp xếp phòng thi riêng cho thí sinh gặp khó khăn, vướng mắc, Hội đồng thi tổ chức xét nghiệm nhanh cho thí sinh vào trước ngày thi (6/7) để làm căn cứ sắp xếp phòng thi.

Thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính được dự thi cùng các thí sinh không bị ảnh hưởng bởi dịch.

Thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính được Hội đồng thi sắp xếp thi cùng thí sinh thuộc diện F0 tại phòng thi riêng.

Bộ GD-ĐT yêu cầu các Hội đồng thi chuẩn bị tại mỗi Điểm thi phòng thi riêng dành cho các thí sinh thuộc diện F0 và ca bệnh nghi ngờ bảo đảm cách biệt với các phòng thi khác của Điểm thi và đáp ứng yêu cầu về phòng, chống dịch.

Thí sinh dự thi tại phòng thi riêng được đánh số thứ tự mới. Theo đó, vị trí của thí sinh được sắp xếp phù hợp với quy định đánh số báo danh của Điểm thi.

Điểm thi hướng dẫn thí sinh tại các phòng thi riêng ghi đúng thông tin cá nhân trên Giấy báo dự thi vào giấy thi/Phiếu trả lời trắc nghiệm; Tổ chức phương án giao nhận đề thi và thu bài thi của các phòng thi riêng tại mỗi Điểm thi bảo đảm yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19.

Thuỳ Dung

Xem thêm:

Bạn bình luận gì về tin này?

Việt Nam Giáo dục

Thí sinh là F0 được dự thi tốt nghiệp THPT 2022