Thi tốt nghiệp THPT đợt 2 dự kiến vào các ngày 6-7/8

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ngày 14/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) họp trực tuyến với các sở GD-ĐT có thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) đợt 2, năm 2021.

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, trong kỳ thi đợt 1, năm 2021, các địa phương trên cả nước đã tổ chức cho 981.773 thí sinh dự thi. Báo cáo từ các địa phương, tính đến ngày 13/7, có hơn 26.000 thí sinh ở 42 tỉnh, thành phố chưa dự thi đợt 1, có nguyện vọng tham dự đợt 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Đây là các thí sinh thuộc diện F0, F1, F2 và các thí sinh ở địa bàn cách ly, phong tỏa do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Tỉnh An Giang có số lượng thí sinh có nguyện vọng dự thi đợt 2 nhiều nhất, tiếp đến lần lượt là tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Bình Định, TP. HCM, Hà Nội. 

Trong cuộc họp, Bộ GD-ĐT dự kiến, kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 sẽ diễn ra vào các ngày 5, 6 và 7/8/2021. Trong đó, ngày 5/8 là ngày thí sinh làm thủ tục dự thi, 2 ngày còn lại tổ chức thi.

Về hình thức tổ chức, mỗi sở GD-ĐT thành lập một hội đồng thi để tổ chức kỳ thi cho các thí sinh đăng ký dự thi tại địa phương. Tuy nhiên, Bộ cho phép tổ chức hội đồng thi ghép như năm 2020. Cụ thể, các địa phương có số lượng thí sinh đăng ký dự thi ít có thể gửi thí sinh đến dự thi tại hội đồng thi của tỉnh, thành phố lân cận.

Bộ sẽ xem xét hỗ trợ công tác in, sao đề thi cho các sở GD-ĐT có ít thí sinh đăng ký dự thi; đồng thời, có văn bản hướng dẫn cụ thể cho các sở GD-ĐT về việc tổ chức kỳ thi.

Liên quan đến quyền lợi của thí sinh, Bộ GD-ĐT hướng dẫn, những thí sinh thuộc diện F0, đã được phép đặc cách tốt nghiệp THPT ở đợt 1 theo quy chế thi, nay có nguyện vọng dự thi ở đợt 2 thì vẫn được phép. Các thí sinh này cần có đơn hủy quyền lợi được đặc cách.

Bạn bình luận gì về tin này?

Việt Nam Giáo dục

Thi tốt nghiệp THPT đợt 2 dự kiến vào các ngày 6-7/8