Thời hạn căn cước công dân gắn chip bao nhiêu năm? Có phải vô hạn không?

Bình luận Hoàng Thái • 00:01, 02/09/22

Giúp NTDVN sửa lỗi

Thời hạn căn cước công dân gắn chip bao nhiêu năm; có khác gì so với căn cước công dân mã vạch và chứng minh nhân dân không; có loại thẻ căn cước công dân gắn chip nào có giá trị sử dụng vô thời hạn hay không... là những câu hỏi được nhiều người đặt ra.

1. Thời hạn căn cước công dân gắn chip

Trước đây, thời hạn sử dụng của chứng minh nhân dân được quy định tại Điều 2 Nghị định 05/1999/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 170/2007/NĐ-CP.

Theo đó, thẻ chứng minh nhân dân có thời hạn sử dụng là 15 năm; kể từ ngày cấp; mà không cần phụ thuộc vào độ tuổi của người sở hữu thẻ.

Từ ngày 01/7/2021, Việt Nam thực hiện cấp thẻ căn cước công dân gắn chip cho người dân trên toàn quốc. Theo đó, thời gian sử dụng căn cước công dân đã có sự thay đổi.

Căn cước công dân gắn chip sử dụng trong bao nhiêu năm?

Theo quy định mới, căn cước công dân có thời hạn bao lâu?

Căn cứ theo Luật Căn cước công dân 2014, Bộ Công an Việt Nam đã ban hành mẫu thẻ căn cước công dân gắn chip mới. Theo đó, tương tự như mẫu thẻ căn cước cũ; tại mặt trước của thẻ căn cước công dân gắn chip cũng được in trực tiếp thời hạn sử dụng của thẻ.

Mẫu thẻ căn cước công dân mã vạch (mẫu cũ)

thời hạn của thẻ căn cước công dân

Mẫu thẻ căn cước công dân gắn chip (mẫu mới)

thời hạn căn cước công dân, căn cước công dân có thời hạn bao lâu, căn cước công dân gắn chip
Thời hạn căn cước công dân được in trên mặt trước của thẻ.

Theo nội dung quy định của Điều 21 Luật Căn cước công dân 2014:

Thẻ căn cước công dân phải được tiến hành đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi, và đủ 60 tuổi.

Với trường hợp thẻ căn cước công dân được cấp; đổi; cấp lại trong thời hạn 02 năm trước mốc tuổi quy định nêu trên thì thẻ vẫn có thời hạn sử dụng đến độ tuổi đổi thẻ tiếp theo.

Như vậy, theo quy định, cả căn cước công dân mã vạch; và căn cước công dân gắn chip mới đều có thời hạn sử dụng cho đến khi người sở hữu thẻ căn cước đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi, và đủ 60 tuổi.

Trường hợp khác

Nếu người sở hữu thẻ được cấp trong khoảng thời gian 02 năm trước các độ tuổi này; thì thẻ căn cước công dân gắn chip vẫn có giá trị sử dụng cho đến độ tuổi tiếp sau.

Ví dụ như: Chị H. sinh ngày 18 tháng 7 năm 2000. Chị H. đi làm thẻ căn cước công dân gắn chip năm 2021 (khi chị H. đang 21 tuổi). Như vậy, thẻ căn cước công dân gắn chip của chị H. sẽ có giá trị sử dụng đến ngày 18 tháng 7 năm 2025 (khi chị H. đủ 25 tuổi).

Tuy nhiên, nếu chị H. đi làm thẻ căn cước công dân gắn chip vào năm 2024 (khi chị H. đang 24 tuổi); thì thẻ căn cước công dân gắn chip của chị có giá trị sử dụng đến ngày 20 tháng 7 năm 2040 (khi chị H. đủ 40 tuổi).

2. Thời hạn CCCD mã vạch đã được cấp trước đây

Theo nội dung quy định của Điều 4 Thông tư 06/2021/TT-BCALuật Căn cước công dân 2014:

Chứng minh nhân dân; Căn cước công dân mã vạch đã được cấp trước khi địa phương thực hiện cấp thẻ căn cước công dân gắn chip; thì vẫn được sử dụng cho đến khi thẻ hết thời hạn.

Như vậy, người dân sở hữu thẻ chứng minh nhân dân; căn cước công dân mã vạch đã được cấp theo mẫu cũ nếu chưa hết hạn sử dụng; thì không bắt buộc phải đổi sang thẻ căn cước công dân gắn chip mẫu mới.

3. Thẻ CCCD gắn chip nào có giá trị vô thời hạn?

Theo quy định mới nêu trên, thẻ căn cước công dân gắn chip có thời hạn sử dụng khi người sở hữu thẻ đến các mốc tuổi: đủ 25 tuổi; đủ 40 tuổi; và đủ 60 tuổi.

Trong trường hợp người dân đi làm thẻ căn cước công dân gắn chip khi đã đủ 60 tuổi; tính đến thời điểm cấp thẻ; thì thời hạn sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip của họ là đến suốt đời.

Quy định này có nghĩa là: thẻ được cấp sẽ có giá trị sử dụng cho đến khi người sở hữu thẻ qua đời. Người được cấp thẻ sẽ không cần làm thủ tục đổi thẻ thêm bất cứ lần nào nữa; trừ trường hợp thẻ căn cước công dân gắn chip bị mất; hoặc bị hư hỏng…

Bên cạnh đó, khoản 2 Điều 21 Luật Căn cước công dân quy định:

Trong trường hợp thẻ căn cước công dân được cấp; đổi; cấp lại trong thời hạn 02 năm trước tuổi quy định tại khoản 1 Điều này; thì thẻ vẫn có giá trị sử dụng cho đến tuổi đổi thẻ tiếp theo.

Quy định này có nghĩa là: nếu người dân đi làm thẻ căn cước công dân gắn chip khi đủ 58 tuổi; thì thẻ cũng có giá trị sử dụng đến suốt đời; tức là cũng được sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip cho đến khi mất; mà không cần phải đi đổi lại thẻ khi đến mốc đủ 60 tuổi.

Với người sở hữu thẻ căn cước công dân mã vạch

Có một lưu ý là: với những người trên 60 tuổi đang sử dụng thẻ căn cước công dân mã vạch thì được tiếp tục sử dụng thẻ cho đến khi qua đời; không bắt buộc phải đổi sang loại thẻ căn cước công dân gắn chip.

Trên đây là những quy định về thời hạn căn cước công dân gắn chip; và trường hợp thẻ căn cước công dân gắn chip có giá trị sử dụng vô thời hạn. Hiện, các địa phương vẫn đang đẩy nhanh việc thực hiện cấp thẻ căn cước công dân gắn chip cho người dân.

Hoàng Thái

Xem thêm:

Bạn bình luận gì về tin này?

Việt Nam Xã hội

Thời hạn căn cước công dân gắn chip bao nhiêu năm? Có phải vô hạn không?