TP.HCM ban hành bộ tiêu chí về giao thông vận tải, đạt chuẩn mới được phép hoạt động

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID -19 TP. HCM vừa Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động giao thông vận tải (GTVT) an toàn trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố.

Theo đó, bộ tiêu chí đánh giá hoạt động GTVT trong công tác phòng, chống dịch Covid -19 sẽ áp dụng đối với 8 hoạt động chính gồm: Vận tải hàng hóa; Vận tải hành khách; Hoạt động tại bến xe, bến phà, bến thủy nội địa vận chuyển hành khách, bến khách ngang sông; Hoạt động đào tạo sát hạch lái xe; Hoạt động xây dựng công trình giao thông; Hoạt động tại cảng biển, cảng thủy nội địa; Hoạt động các ga đường sắt; Hoạt động tại cảng hàng không Quốc tế.

Các trường hợp được hoạt động trở lại khi đảm bảo đạt tất cả tiêu chí trong lĩnh vực của mình. Chỉ cần có một tiêu chí không đạt, trường hợp đó sẽ không được phép hoạt động trong thời điểm hiện nay.

Cụ thể:

Đối với vận tải hàng hóa (đường bộ và đường thủy nội địa): có 6 tiêu chí để đánh giá đạt hoặc không đạt. Trong các tiêu chí có tiêu chí yêu cầu lái xe và người phục vụ đều đã tiêm phòng vaccine COVID-19 mũi thứ nhất 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh, có xét nghiệm âm tính còn hiệu lực, thực hiện quy tắc 5K... 

Đối với vận tải hành khách (đường bộ, đường thủy nội địa): có 10 tiêu chí đánh giá để được hoạt động, trong đó tiêu chí 1 đến 5 được đánh giá đạt và không đạt tương tự đã nêu ở trên. Tiếp đến các tiêu chí như: không sử dụng máy lạnh hoặc đóng kín cửa, mở máy lạnh từ 26°C trở lên; vận chuyển không quá 50% sức chứa (đạt), vận chuyển trên 50% (không đạt)... 

Đối với hoạt động bến xe, phà, bến thủy nội địa vận chuyển hành khách, bến khách ngang sông: có 10 tiêu chí đánh giá. Tiêu chí 1, 2, 3, 4, 5, 6 lần lượt là người lao động đã tiêm vaccine; tất cả người lao động xét nghiệm định kỳ theo quy định của ngành y tế; thực hiện quy tắc 5K; có thành lập ban chỉ đạo chống dịch (hoặc tổ công tác) và có biện pháp chống dịch theo quy định; có bảng tuyên truyền, hướng dẫn chống dịch; vệ sinh khử khuẩn bến phà, bến xe...

Đối với hoạt động của công trình giao thông bao gồm công tác bảo trì: có 7 tiêu chí, trong đó tiêu chí 1, 2 là có thành lập ban chỉ đạo chống dịch; có kế hoạch thi công gắn với công tác chống dịch. Các tiêu chí khác như: toàn bộ người lao động được tiêm vaccine; có xét nghiệm định kỳ; thực hiện quy tắc 5K.... 

Đối với hoạt động nhà ga đường sắt, sân bay: thực hiện theo quy định về hướng dẫn tạm thời phòng chống dịch của Bộ Giao thông vận tải đã công bố trước đó. Ngoài ra, người lao động phải tiêm vaccine và có xét nghiệm định kỳ. 

Đối với đào tạo, sát hạch lái xe: có 10 tiêu chí, trong đó tiêu chí người lao động, học viên được tiêm vaccine mũi 1 sau 14 ngày, được xét nghiệm định kỳ theo quy định, đảm bảo quy tắc 5K còn phải cung cấp đầy đủ thiết bị, vật tư y tế (khẩu trang, khử khuẩn), có hợp đồng với nhân viên hoặc đơn vị y tế riêng theo dõi sức khỏe người lao động tại cơ sở...

Các cơ quan quản lý nhà nước căn cứ theo chức năng nhiệm vụ để tổ chức kiểm tra và xử lý theo quy định. 

Việt Nam Xã hội

TP.HCM ban hành bộ tiêu chí về giao thông vận tải, đạt chuẩn mới được phép hoạt động