TP.HCM được giao mục tiêu thu ngân sách 386.500 tỷ đồng trong năm 2022

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ngày 9/12, tại kỳ họp thứ 4, HĐND TP. HCM khóa X đã thông qua nghị quyết về dự toán thu nhân sách nhà nước, thu chi ngân sách thành phố năm 2022. Theo đó, năm 2022 thành phố được Trung ương giao chỉ tiêu thu ngân sách 386.568 tỷ đồng.

Theo UBND TP. HCM, năm 2022 thành phố được Trung ương giao chỉ tiêu thu ngân sách 386.568 tỷ đồng, tăng 5,94% so với dự toán năm 2021 và tăng 4,34% so với kết quả ước thực hiện năm 2021.

Trong đó, chỉ tiêu giao thu nội địa  259.568 tỷ đồng, thu từ dầu thô là 10.500 tỷ đồng và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 116.500 tỷ đồng.

Tổng thu ngân sách địa phương 89.739 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương 99.669 tỷ đồng. Trong đó, chi đầu tư phát triển 43.546 tỷ đồng; chi thường xuyên 48.666 tỷ đồng; dự phòng ngân sách 3.400 tỷ đồng.

Bội chi ngân sách địa phương 9.929 tỷ đồng. Về kế hoạch vay trả nợ, tổng số chi trả nợ gốc các khoản vay của thành phố là 1.038 tỷ đồng. Tổng mức vay của thành phố 10.919 tỷ đồng.

Về phân bổ dự toán ngân sách TP. HCM năm 2022, HĐND thành phố dự kiến tổng thu ngân sách cấp thành phố là 87.588 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách cấp thành phố là 97.517 tỷ đồng. Trong đó, chi đầu tư phát triển 43.546 tỷ đồng, chi thường xuyên 39.820 tỷ đồng, dự phòng ngân sách 3.150 tỷ đồng....

Về phân bổ dự toán thu chi ngân sách, tổng thu ngân sách nhà nước phân bổ cho TP. Thủ Đức và các quận huyện là 26.598 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách TP. Thủ Đức và các quận huyện 9.134 tỷ đồng. Tổng dự chi ngân sách TP. Thủ Đức và các quận huyện 9.134 tỷ đồng.

Cũng theo UBND TP. HCM, năm 2021, Trung ương giao cho TP. HCM thu ngân sách 365.000 tỷ đồng, bình quân một ngày thu 1.500 tỷ đồng.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn TP. HCM đến đầu tháng 12/2021 đạt 362.040 tỷ đồng, bằng 99,22% dự toán năm. Ước tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố năm 2021 là 370.483 tỷ đồng, đạt 101,53% dự toán.

Theo chính quyền thành phố, kết quả này được đánh giá là điểm sáng đáng ghi nhận của TP. HCM trong bối cảnh khó khăn của dịch Covid-19...

Bạn bình luận gì về tin này?

Việt Nam Xã hội

TP.HCM được giao mục tiêu thu ngân sách 386.500 tỷ đồng trong năm 2022