TP.HCM: Vận tải khách hoạt động từ 27/10, tổ chức theo 4 cấp độ

Giúp NTDVN sửa lỗi

Hoạt động vận tải hành khách từ TP. HCM đi và đến các tỉnh, thành được phép hoạt động từ ngày 27/10 theo 4 cấp độ.

Ngày 27/10, Sở Giao thông vận tải TP. HCM đã có thông báo về việc tổ chức hoạt động vận tải trên địa bàn TP. HCM đảm bảo thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong thời gian thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ.

Theo đó, từ ngày 27/10 sẽ cho hoạt động lại hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô gồm taxi, xe buýt, xe du lịch, hợp đồng và hành khách tuyến cố định với 4 cấp độ dịch:

Cấp 1: Tất cả các loại hình vận tải bằng ôtô từ TP. HCM đi/đến các tỉnh, thành phố có cấp độ dịch ở cấp 1 - được hoạt động bình thường gồm: xe khách tuyến cố định, tuyến buýt, xe hợp đồng, xe taxi, xe du lịch. Xe có hành trình buộc phải đi qua địa bàn có dịch ở cấp 4 thì không được dừng, đỗ.

Cấp 2: Tổ chức hoạt động có điều kiện đối với vận tải khách bằng ôtô từ thành phố đi/đến các tỉnh, thành phố có cấp độ dịch ở cấp 2 (hoặc cấp 1) - gồm xe khách theo tuyến cố định, xe buýt (đối với các tuyến xe buýt có trợ giá theo kế hoạch công bố của Sở GTVT), xe hợp đồng, xe taxi, xe du lịch được hoạt động khi đáp ứng Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động giao thông vận tải an toàn trong công tác phòng chống dịch COVID-19. 

Cấp 3: Tổ chức hoạt động có hạn chế đối với vận tải khách bằng ôtô từ thành phố đi/đến các tỉnh, thành phố có dịch ở cấp 3 -  đối với xe buýt hoạt động theo công bố của Sở GTVT. Trường hợp, các tuyến xe buýt tỉnh liền kề, phải được cơ quan thẩm quyền của tỉnh liên quan thống nhất phương án triển khai.

Với xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch đảm bảo theo nguyên tắc không vượt quá 50% tổng số xe của đơn vị và có giãn cách chỗ trên xe (không áp dụng với xe giường nằm). Khi hoạt động phải đáp ứng Bộ tiêu chí phòng dịch của giao thông vận tải.

Với xe khách theo tuyến cố định được hoạt động tối đa không vượt quá 50% số chuyến theo lưu lượng đã được công bố (số chuyến/tháng) và có giãn cách chỗ trên xe (không áp dụng giãn cách đối với xe giường nằm). Khi hoạt động phải đáp ứng bộ tiêu chí phòng chống dịch.

Hoạt động đưa rước công nhân, chuyên gia được phép hoạt động khi đáp ứng Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động giao thông vận tải an toàn trong công tác phòng chống dịch. Riêng hoạt động đưa rước công nhân, chuyên gia từ thành phố đến các tỉnh, thành phố và ngược lại phải có sự thống nhất của cơ quan chức năng của tỉnh, thành phố có liên quan.

Cấp 4: Sẽ dừng hoạt động vận tải khách bằng ôtô trên địa bàn TP. HCM đi/đến các tỉnh, thành phố có dịch ở cấp 4 (trừ hoạt động vận tải đưa rước công nhân, chuyên gia; xe taxi và một số phương tiện khác được Sở Giao thông vận tải cấp giấy nhận diện QR code).

Đối với hoạt động vận tải hành khách đường thủy từ ngày 27/10 triển khai bình thường. Các tuyến liên tỉnh giữa TP. HCM với Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang hoạt động lại và đáp ứng Bộ tiêu chí an toàn phòng, chống dịch. Riêng tuyến hành khách thủy liên tỉnh với tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chờ sự thống nhất của Sở Giao thông vận tải tỉnh này.


TP.HCM: Vận tải khách hoạt động từ 27/10, tổ chức theo 4 cấp độ