Từ 01/7: Công dân sẽ bị xoá hộ khẩu như thế nào?

Bình luận Hoàng Giáp • 15:02, 06/04/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Người vắng mặt liên tục tại nơi thường trú từ 12 tháng mà không đăng ký ở chỗ mới và người đang chấp hành án phạt tù sẽ bị xoá hộ khẩu.

Đó là một trong những đề xuất tại Dự thảo Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú đang được Bộ Công an lấy ý kiến góp ý trong hai tháng và dự kiến có hiệu lực từ 1/7/2021. Việc xoá đăng ký thường trú này được thực hiện trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về cư trú.

Ngoài đề xuất trên, người dân cũng bị xoá hộ khẩu thường trú trong các trường hợp:

  • Người đã chết hoặc có quyết định của tòa án tuyên bố mất tích hoặc đã chết;
  • Ra nước ngoài để định cư;
  • Đã có quyết định hủy bỏ thường trú (bị cho thôi quốc tịch Việt Nam);
  • Đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn mà sau 12 tháng chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới;
  • Đăng ký thường trú tại chỗ ở đã bị phá dỡ, tịch thu.

Riêng trong trường hợp 60 ngày vắng mặt liên tục tại nơi thường trú từ 12 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác, trường hợp đang chấp hành án phạt tù, đang trong trường giáo dưỡng thì đại diện hộ gia đình phải đến làm thủ tục xoá đăng ký thường trú. Khi đi xoá đăng ký thường trú, người dân cần chuẩn bị tờ khai thay đổi thông tin về cư trú; giấy tờ chứng minh thuộc một trong các trường hợp nêu trên.

Trong ba ngày làm việc, từ khi nhận được hồ sơ xoá đăng ký thường trú hợp lệ, công an xã, phường sẽ xoá đăng ký thường trú cho công dân trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cư trú.

Người có thẩm quyền hủy đăng ký thường trú

Theo đề xuất của Bộ Công an, trưởng công an cấp xã, phường được phép xoá đăng ký thường trú của công dân khi đủ các điều kiện.

Với trường hợp cơ quan đăng ký cư trú, giải quyết đăng ký thường trú cho công dân không đúng thẩm quyền, không đủ điều kiện, giám đốc công an cấp tỉnh sẽ có thẩm quyền huỷ bỏ việc đăng ký thường trú trái pháp luật của công an cấp huyện; trưởng Công an cấp huyện huỷ bỏ việc đăng ký thường trú trái pháp luật của công an cấp xã.

Trong ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định huỷ bỏ việc đăng ký thường trú trái pháp luật, cơ quan đã đăng ký thường trú phải có trách nhiệm cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú và sổ đăng ký thường trú, thu hồi và hủy bỏ giấy tờ, tài liệu, thông tin đã đăng ký thường trú, xác nhận thông tin về cư trú, khai báo thông tin, điều chỉnh thông tin về cư trú và thông báo bằng văn bản cho công dân nêu rõ lý do.

Bộ Công an cũng đề xuất về việc Thu hồi sổ hộ khẩu khi công dân thay đổi thông tin (được thể hiện trong Luật cư trú 2020, có hiệu lực từ 01/7/2021):

Khi công dân thay đổi thông tin về cư trú, cơ quan đăng ký cư trú sẽ thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; đồng thời, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú và không cấp lại sổ mới.

Việc này nhằm thay thế việc đăng ký, quản lý thường trú từ phương thức thủ công bằng sổ giấy sang phương thức quản lý hiện đại bằng công nghệ thông tin. Theo đó, cán bộ quản lý cư trú sẽ sử dụng mã số định danh cá nhân để truy cập, cập nhật, điều chỉnh trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Việc đổi mới phương thức quản lý theo hướng này giúp công dân không cần mang theo các loại giấy tờ có chứa thông tin cá nhân đã thể hiện trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cũng như không phải sao y chứng thực các loại giấy tờ này khi thực hiện thủ tục hành chính hoặc tham gia giao dịch dân sự mà chỉ cần mang theo thẻ CCCD hoặc cung cấp mã số định danh cá nhân cho cơ quan chức năng để thực hiện.

Luật cư trú năm 2020 đã bỏ các quy định riêng về điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương, tức là không có quy định riêng về điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương mà được áp dụng chung, thống nhất trên toàn quốc.

Theo Luật cư trú năm 2020, toàn bộ các quy định về thủ tục cấp đổi sổ hộ khẩu, cấp lại sổ hộ khẩu, cấp giấy chuyển hộ khẩu bị loại bỏ.

Kể từ ngày luật này có hiệu lực, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của luật này cho đến hết ngày 31/12/2022.

Bạn bình luận gì về tin này?

Việt Nam Xã hội

Từ 01/7: Công dân sẽ bị xoá hộ khẩu như thế nào?