Từ 1/7, làm thẻ CCCD gắn chíp có thay đổi gì không?

Bình luận Hoàng Giáp • 11:56, 22/06/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Từ ngày 1/7/2021, người dân có thể làm thẻ căn cước công dân gắn chíp (CCCD) tại nơi thường trú, tạm trú và không còn được làm CCCD lưu động như trước đây.

Theo thông tin từ Bộ Công an, đến nay, Việt Nam đã cơ bản hoàn thành xây dựng hệ thống Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân.

Về dự án sản xuất, cấp thẻ căn cước công dân gắn chip, với mục tiêu hoàn thành cấp 50 triệu Căn cước công dân gắn chíp trước ngày 01/7, từ 1/3/2021 đến nay, toàn quốc đã thu nhận được trên 54 triệu hồ sơ để cấp thẻ căn cước, hoàn thành vượt mục tiêu đề ra trước 1 tháng so với kế hoạch. Sau 1/7, việc cấp CCCD gắn chíp cho công dân sẽ có một số thay đổi cần lưu ý sau:

Sau 01/7, chỉ làm CCCD giờ hành chính, không còn các điểm lưu động

Trước ngày 01/7, với mục tiêu hoàn thành cấp 50 triệu Căn cước công dân gắn chíp trước ngày 01/7, Bộ Công an đã huy động lực động xuống cơ sở để làm thủ tục cấp CCCD gắn chip cho người dân.

Theo đó, hầu hết các địa phương trên cả nước đều thực hiện cấp CCCD gắn chíp 24/24 kể cả cuối tuần và ngày lễ. Thực hiện cấp lưu động cho những người có khó khăn trong việc đi lại. Như vậy, những người đi làm, học đều có thể làm CCCD gắn chíp vào thời gian mà bản thân rảnh.

Sau ngày 1/7/2021, nếu như không có quy định mới từ phía Bộ Công an thì người dân chỉ có thể làm trong giờ hành chính như quy định và không còn việc cấp CCCD gắn chíp lưu động như trước đây. Do có gần một nửa dân số đã được cấp thẻ nên các điểm cấp thẻ sẽ bớt đông. Nếu làm thẻ sau ngày 1/7 người dân có thể không còn phải chờ đợi, chen lấn như trước đây.

Sau 01/7, người dân dự kiến có thể làm CCCD gắn chíp ở bất kỳ nơi nào

Hiện nay, mới chỉ một số tỉnh, thành tiến hành cấp CCCD gắn chip cho người tạm trú.

Theo kế hoạch, vào tháng 7/2021 tới đây, hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ chính thức hoàn thiện. Khi Cơ sở dữ liệu này đi vào hoạt động, căn cứ Điều 26 Luật Căn cước công dân, người dân có thể lựa chọn một trong các nơi sau đây để làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD gắn chíp:

 • Tại cơ quan quản lý căn cước công dân của Bộ Công an;
 • Tại cơ quan quản lý căn cước công dân của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
 • Tại cơ quan quản lý căn cước công dân của Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương;
 • Cơ quan quản lý căn cước công dân có thẩm quyền tổ chức làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân tại xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị hoặc tại chỗ ở của công dân trong trường hợp cần thiết.

Như vậy, dự kiến sau 01/7/2021, công dân không bắt buộc làm CCCD tại nơi thường trú mà có thể lựa chọn cơ quan Công an nơi thuận tiện để tiến hành làm thẻ.

Sau 01/7, vẫn không bắt buộc đổi sang CCCD gắn chíp

Những trường hợp bắt buộc đổi CMND sang CCCD gắn chíp sau ngày 01/7 gồm:

 • CMND hết thời hạn sử dụng;
 • CMND hư hỏng không sử dụng được;
 • Thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh;
 • Thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 • Thay đổi đặc điểm nhận dạng.
 • Trường hợp bị mất CMND thì phải làm thủ tục cấp lại.

Những trường hợp bắt buộc đổi CCCD mẫu cũ sang CCCD gắn chíp sau ngày 01/7 gồm:

 • Khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi;
 • Thẻ bị hư hỏng không sử dụng được;
 • Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng;
 • Xác định lại giới tính, quê quán;
 • Có sai sót về thông tin trên thẻ hiện tại;
 • Khi công dân có yêu cầu.
 • Thẻ CCCD được cấp lại khi bị mất thẻ CCCD, hoặc được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam.

Như vậy, sau ngày 01/7/2021 vẫn không bắt buộc đổi sang CCCD gắn chíp nếu không thuộc những trường hợp quy định trên thì vẫn có thể tiếp tục sử dụng CMND/CCCD mã vạch cũ cho đi khi hết thời hạn.

Bạn bình luận gì về tin này?

Việt Nam Xã hội

Từ 1/7, làm thẻ CCCD gắn chíp có thay đổi gì không?