Vi phạm về đối tượng trong tuyển sinh có thể bị xử phạt tới 100 triệu đồng

Bình luận Khôi Nguyên • 09:06, 26/01/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Từ ngày 10/3/2021, Nghị định 04/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục chính thức có hiệu lực, trong đó, các vi phạm về đối tượng tuyển sinh có thể bị phạt tới 100 triệu đồng.

Ngày 22/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Trong đó, Nghị định quy định rõ mức phạt tiền đối với hành vi tuyển sinh đào tạo trình độ đại học sai đối tượng quy định tại quy chế tuyển sinh theo các mức phạt sau:

  1. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi tuyển sai dưới 10 người học;
  2. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 70 triệu đồng đối với hành vi tuyển sai từ 10 người học đến dưới 30 người học;
  3. Phạt tiền từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi tuyển sai từ 30 người học trở lên.

Đối với hành vi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ sai đối tượng quy định tại quy chế tuyển sinh, Nghị định quy định các mức phạt như sau:

  1. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi tuyển sai dưới 5 người học;
  2. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 70 triệu đồng đối với hành vi tuyển sai từ 5 người học đến dưới 10 người học;
  3. Phạt tiền từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi tuyển sai từ 10 người học trở lên.

Ngoài ra còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung như đình chỉ hoạt động tuyển sinh từ 6 tháng đến 12 tháng và biện pháp khắc phục hậu quả tùy theo vi phạm: lại cho người học số tiền đã thu,...

Nghị định 04/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/3/2021 và thay thế Nghị định 138/2013/NĐ-CP.

Việt Nam Chính trị

Vi phạm về đối tượng trong tuyển sinh có thể bị xử phạt tới 100 triệu đồng