Vì sao 'loạn giá' xét nghiệm Covid-19? Bộ trưởng Y tế lý giải nguyên nhân

Bình luận Mạnh Hùng • 18:09, 09/11/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long thừa nhận giá xét nghiệm Covid-19 đã giảm nhưng vẫn còn nhiều mức. Nguyên nhân là do các bệnh viện công áp dụng theo phương thức thực thanh (toán) thực chi; còn các bệnh viện tư được tự quyết định giá.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long vừa báo cáo Quốc hội về vấn đề "loạn" giá xét nghiệm Covid-19 (thuộc nhóm vấn đề chất vấn tại kỳ họp 2 Quốc hội khóa XV).

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, trong thời gian qua, Bộ Y tế đã thực hiện nhiều biện pháp để quản lý giá trang thiết bị, giá xét nghiệm Covid-19.

Ông Long cho biết, hiện tại, trên cổng điện tử công khai giá trang thiết bị y tế đã có hơn 1.600 doanh nghiệp công khai giá bán.

Bộ Y tế cũng đã ban hành hướng dẫn gộp mẫu nhằm đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm, cũng như tiết kiệm chi phí. Bộ cũng thường xuyên ban hành các văn bản hướng dẫn về giá dịch vụ xét nghiệm để kịp thời điều chỉnh khi giá sinh phẩm xét nghiệm có nhiều biến động. Đến nay, Bộ đã ban hành Thông tư về giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế đã phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh đảm bảo chất lượng trang thiết bị y tế phòng chống dịch; thành lập các đoàn kiểm tra, với sự tham gia của các đơn vị liên quan thanh tra việc sản xuất, lưu thông thuốc, vaccine, vật tư y tế; kiểm tra, giám sát, thanh tra việc mua sắm vật tư trang thiết bị phòng, chống dịch tại các đơn vị có nhiệm vụ mua sắm thiết bị phòng, chống dịch của Bộ Y tế và các địa phương.

Theo ông Long, nhiều giải pháp nêu trên đến nay về cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu về trang thiết bị y tế và sinh phẩm xét nghiệm.

Số lượng test xét nghiệm được cấp phép tăng nhanh, từ 41 test (8 test sản xuất trong nước, 33 test nhập khẩu) vào tháng 6 lên 131 test (14 test sản xuất trong nước, 117 test nhập khẩu) vào tháng 10.

Đối với test kháng nguyên SARS-CoV-2, số lượng cấp tăng nhanh từ 8 test (1 test sản xuất trong nước, 7 test nhập khẩu) vào tháng 6 lên 60 test (3 test sản xuất trong nước, 57 test nhập khẩu) vào tháng 10.

Bộ trưởng Y tế cho biết, cùng với sự gia tăng của các loại sinh phẩm xét nghiệm trên thị trường Việt Nam, giá test trung bình do các công ty công bố "cũng đã giảm nhiều".

Tuy nhiên, ông Long cũng thừa nhận "giá xét nghiệm vẫn còn nhiều mức".

Theo người đứng đầu Bộ Y tế, nguyên nhân của tình trạng này là do các cơ sở y tế công lập áp dụng thanh toán chi phí xét nghiệm theo phương thức thực thanh thực chi.

Giá xét nghiệm bao gồm chi phí liên quan đến việc lấy mẫu, trả kết quả xét nghiệm, vật tư tiêu hao, điện nước, nhân công, cộng với chi phí test xét nghiệm (từ 1/7/2021).

Trong đó, chi phí liên quan đến việc lấy mẫu, trả kết quả xét nghiệm, vật tư tiêu hao, điện nước, nhân công sẽ được thanh toán theo cùng 1 một mức; giá chi phí xét nghiệm được thanh toán theo kết quả đấu thầu mua sinh phẩm.

Trong khi đó, đối với cơ sở y tế tư nhân theo quy định của pháp luật hiện hành thì cơ sở được tự quyết định giá dịch vụ xét nghiệm nhưng phải kê khai, công khai giá.

Để quản lý giá trang thiết bị y tế và xét nghiệm Covid-19 trong thời gian tới, ông Long cho biết, Bộ Y tế đã trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định về quản lý trang thiết bị y tế. Bộ Y tế sẽ đề nghị đưa trang thiết bị y tế vào mặt hàng phải kê khai giá.

Nội dung kê khai giá gồm: giá vốn nhập khẩu hoặc giá vốn sản xuất, chi phí quản lý, chi phí đào tạo, bồi dưỡng, chi phí bảo hành, lợi nhuận dự kiến và giá bán cuối cùng.

Ông Long cũng cho hay, Bộ Y tế sẽ quy định chỉ chủ sở hữu số lưu hành hoặc nhà phân phối được chủ sở hữu ủy quyền mới được thực hiện việc công khai giá và các nhà phân phối còn lại không được bán hơn giá mà chủ sở hưu số lưu hành đã công khai đồng thời phải niêm yết, công khai giá mà nhà phân phối đó bán.

Bên cạnh đó, sẽ có quy định cho phép cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (không chỉ Bộ Y tế) được quyền yêu cầu doanh nghiệp giải trình về các yếu tố cấu thành giá khi cần thiết.

Ngoài ra, ông Long cũng cho biết thêm, Bộ Y tế sẽ bổ sung quy định về bình ổn giá trang thiết bị y tế; xây dựng, thực hiện đề án sản xuất trang thiết bị y tế trong nước.

Mạnh Hùng

Bạn bình luận gì về tin này?


Vì sao 'loạn giá' xét nghiệm Covid-19? Bộ trưởng Y tế lý giải nguyên nhân