Việt Nam có gần 32 triệu người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Giúp NTDVN sửa lỗi

Tỷ lệ thất nghiệp ở các thành phố hiện đang cao nhất trong 10 năm qua, theo công bố của Tổng cục Thống kê.

Theo Tổng cục Thống kê, tính đến tháng 9/2020, Việt Nam có 31,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19 bao gồm: người bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc/nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập. Cụ thể:

  • Lao động bị giảm thu nhập (với mức giảm thu nhập nhẹ) là 68,9%
  • Lao động phải giảm giờ làm/nghỉ giãn việc/nghỉ luân phiên là gần 40%
  • Lao động buộc phải tạm nghỉ hoặc tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh khoảng 14%.

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên trong quý 3 năm 2020 là 54,6 triệu người, tăng 1,4 triệu người so với quý trước nhưng vẫn thấp hơn 1,1 triệu người so với cùng kỳ năm trước.

Số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý 2 năm 2020 là hơn 1,2 triệu người, giảm 63 nghìn người so với quý trước và tăng 148,2 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý 3 năm 2020 là 2,5%. Tỷ lệ này ở khu vực thành thị là 4%.

"Đây là năm có tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi khu vực thành thị quý III cao nhất so với cùng kỳ trong vòng 10 năm qua", Tổng cục Thống kê nhận định.

Khu vực dịch vụ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19 với 72% lao động bị ảnh hưởng, tiếp đến là khu vực công nghiệp và xây dựng với 67,8% lao động bị ảnh hưởng; tỷ lệ lao động bị ảnh hưởng trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản là 25,1%, theo Tổng cục Thống kê.

Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên thành thị lên hơn 10%

Theo báo cáo của Ngân hàng Phát triển châu Á và Tổ chức Lao động quốc tế, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên Việt Nam gia tăng nhanh chóng trong quý I/2020 và dự đoán năm nay sẽ ở mức 10,8% đến 13,2%, tức là gần gấp đôi so với mức 6,9% của năm 2019.

Số liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê cũng cho thấy, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên từ 15-24 tuổi hơn 7%, nếu tính riêng khu vực thành thị lên đến 10,7%.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, tổng số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 29.000, tăng 38,2% so với cùng kỳ năm 2019, theo Bộ Lao động Thương binh & Xã hội (LĐ-TB&XH).

Tính riêng trong quý 2 năm 2020, số lao động thất nghiệp trong độ tuổi lao động (từ 15 tuổi trở lên) là khoảng 1,3 triệu người, tăng 192.800 người so với quý 1 năm 2020 và tăng 221.000 người so với cùng kỳ năm trước.

Thất nghiệp có thể gia tăng vào cuối năm

Bộ LĐ-TB&XH đưa ra nhận định: "Diễn biến dịch ở ba khu vực trọng điểm là Mỹ, Châu Âu và Trung Quốc vẫn chưa thực sự chuyển biến tích cực. Nguy cơ bùng dịch, lây lan cộng đồng còn cao, trong khi vaccine phòng Covid-19 vẫn chưa thể có mặt ở thị trường. Điều này sẽ ảnh hưởng khá lớn đến tình hình kinh doanh, sản xuất, xuất, nhập khẩu của Việt Nam".

Cục Việc làm của Bộ LĐ-TB&XH đã tính đến kịch bản xấu nhất là thời gian tới, số lao động mất việc làm có thể tăng khoảng 60.000 đến 70.000 mỗi tháng, tập trung chính ở các lĩnh vực như du lịch, hoạt động dịch vụ lưu trú và ăn uống, xây dựng, vận tải, chế biến chế tạo... Số doanh nghiệp bị ảnh hưởng sẽ lên đến 70%, trong khi số lao động bị ngừng việc, giãn việc, giảm việc có thể lên tới 3,5-5 triệu người.

Tổng cục Thống kê cho rằng, khả năng sẽ có thêm 5 triệu người mất việc trong 6 tháng cuối năm.

Xem thêm:

Việt Nam Xã hội

Việt Nam có gần 32 triệu người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19