Việt Nam tăng thêm 8 bến cảng mới

Giúp NTDVN sửa lỗi

Theo danh mục bến cảng vừa được Bộ GTVT Việt Nam công bố, hệ thống cảng biển Việt Nam tăng thêm 8 bến, nâng tổng số lên 286 bến cảng.

Một số khu vực cảng biển có số bến cảng như sau:

Hải Phòng: 50 bến Vũng Tàu: 46 bến

TP Hồ Chí Minh: 42 bến Cần Thơ: 21 bến

Đồng Nai: 18 bến Khánh Hòa: 16 bến

Quảng Ninh: 13 bến Đà Nẵng: 8 bến;

Nghi Sơn, Nghệ An; Dung Quất: Cùng có 7 bến/khu vực;

Hà Tĩnh và Bình Thuận: Đều có 6 bến/khu vực

Các khu vực có 4 bến cảng gồm: Quảng Bình, Quy Nhơn, Kiên Giang

Các khu vực có 3 bến cảng: Cảng biển Hải Thịnh, Đồng Tháp

Khu vực có 2 bến cảng: Cảng biển Thái Bình, Kỳ Hà, Tiền Giang, Tiền Giang (thuộc Long An), cảng biển Cần Thơ (thuộc Sóc Trăng), Cà Ná (Ninh Thuận); Thừa Thiên Huế.

Khu vực chỉ có 1 bến cảng: Cảng biển Quảng Trị, Vũng Rô, Bình Dương, Trà Vinh, An Giang, Vĩnh Long, Năm Căn.

So với danh mục cảng biển được Bộ GTVT công bố trước đây, thì tổng số bến cảng trong hệ thống cảng biển Việt Nam đã tăng lên 8 bến. Trong đó, cảng biển Vũng Tàu có số bến cảng tăng nhiều nhất, gồm: Bến cảng Hyosung Vina Chemicals, Bến cảng Quốc phòng Quân khu 7, Bến cảng chuyên dùng Dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam, Bến cảng Hải đoàn 129.

Ngoài ra, cảng biển Hải Phòng có thêm bến cảng MPC Port; cảng biển Khánh Hòa có thêm bến cảng tổng hợp Nam Vân Phong; Cảng biển Đồng Nai có thêm bến cảng Vĩnh Hưng và cảng biển TP Hồ Chí Minh có thêm bến cảng Bến Nghé Phú Hữu.

Với hệ thống bến cảng ngày một tăng và trải dài khắp từ Bắc vào Nam, cảng biển Việt Nam đóng vai trò là đầu mối thông thương hàng hóa quan trọng trong bối cảnh hội nhập của đất nước.

Bạn bình luận gì về tin này?

Việt Nam Xã hội

Việt Nam tăng thêm 8 bến cảng mới