Xin giấy xác nhận căn cước công dân ở đâu theo quy định?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Xin giấy xác nhận căn cước công dân ở đâu là thắc mắc được nhiều người quan tâm. Việt Nam đang đồng thời lưu hành 4 loại giấy tờ căn cước là: chứng minh nhân dân 9 số; chứng minh nhân dân 12 số; căn cước công dân loại mã vạch và căn cước công dân gắn chip. Khi thực hiện đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân, nhiều người vẫn chưa biết xin giấy xác nhận căn cước công dân ở đâu.

1. Khi nào xin giấy xác nhận căn cước công dân?

Theo quy định tại Thông tư 40/2019/TT-BCA (Bộ Công an), khi người dân làm thủ tục cấp; đổi; cấp lại thẻ căn cước công dân thì cơ quan quản lý căn cước công dân nơi tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm cấp Giấy xác nhận số chứng minh nhân dân đối với tất cả các trường hợp công dân chuyển từ CMND loại 9 số sang thẻ căn cước công dân.

Nếu công dân dùng chứng minh nhân dân 12 số; trong trường hợp chứng minh nhân dân 12 số bị hỏng; bong tróc; không rõ nét (phần ảnh; phần số Chứng minh nhân dân; và chữ); thì cơ quan quản lý căn cước công dân tiến hành thu; hủy chứng minh nhân dân đó; và cấp Giấy xác nhận số chứng minh nhân dân cho công dân.

Tuy nhiên, cũng có nhiều trường hợp công an viên "quên" cấp Giấy xác nhận chứng minh nhân dân; hoặc công dân bị mất Giấy xác nhận số chứng minh nhân dân. Lúc này, công dân thể sử dụng mẫu Giấy đề nghị xác nhận căn cước công dân; gửi cho cơ quan công an có thẩm quyền để xin cấp; cấp lại.

2. Có thể xin giấy xác nhận căn cước công dân ở đâu?

Khoản 1 Điều 15 của Thông tư số 07/2016/TT-BCA ngày 01/02/2016 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân; và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12 năm 2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân.

Hai văn bản trên quy định về việc xin giấy xác nhận căn cước công dân ở đâu.

Cụ thể, khi công dân làm thủ tục chuyển từ chứng minh nhân dân 9 số; chứng minh nhân dân 12 số sang thẻ căn cước công dân; thì công an viên tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thu chứng minh nhân dân 9 số; chứng minh nhân dân 12 số do công dân nộp. Sau đó, cơ quan công an thực hiện như sau:

Trường hợp giấy CMND 9 số còn rõ nét

Trong trường hợp chứng minh nhân dân 9 số còn rõ nét (phần ảnh; phần số chứng minh nhân dân; và chữ): thì công an viên cắt góc phía trên bên phải mặt trước của chứng minh nhân dân đó; cắt mỗi cạnh góc vuông là 2 cm; sau đó ghi vào hồ sơ; và trả chứng minh nhân dân đã bị cắt góc cho người đến làm thủ tục.

Ngay sau khi nhận lại chứng minh nhân dân đã bị cắt góc; hoặc sau đó, nếu người dân có yêu cầu; thì cơ quan công an thực hiện cắt góc chứng minh nhân dân 9 số có trách nhiệm cấp Giấy xác nhận căn cước công dân cho người dân.

Trường hợp căn cước công dân không rõ nét

Trong trường hợp chứng minh nhân dân 9 số của người dân bị hỏng; bong tróc; không rõ nét (phần ảnh; phần số chứng minh nhân dân' và chữ); thì cơ quan công an thu; hủy chứng minh nhân dân đó; ghi vào hồ sơ; và cấp Giấy xác nhận số chứng minh nhân dân cho công dân.

Khoản 2 Điều 13 của Thông tư số 66/2015/TT-BCA (Bộ Công an) ngày 15/12/2015 quy định về biểu mẫu sử dụng trong việc cấp; quản lý thẻ căn cước công dân; tàng thư Căn cước công dân; và Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư quy định: Người đứng đầu đơn vị tiếp nhận hồ sơ của người dân đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân ký giấy xác nhận số chứng minh nhân dân cho công dân...

Như vậy, trong trường hợp người dân có nhu cầu xin Giấy xác nhận căn cước công dân; thì người đứng đầu cơ quan công an nơi làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân trước đây sẽ có trách nhiệm cấp Giấy xác nhận căn cước công dân.

3. Khi đã có thẻ căn cước công dân gắn chip

Từ ngày 01/7/2021, Bộ Công an Việt Nam tiến hành cấp thẻ căn cước công dân gắn chip cho người dân.

Thẻ căn cước công dân gắn chip là loại thẻ căn cước công mới; có nhiều cải tiến so với các loại giấy tờ; thẻ căn cước công dân trước đây.

Cấu trúc của thẻ căn cước công dân gắn chip được bổ sung thêm một mã QR ở mặt trước của thẻ; và một con chip điện tử ở mặt sau của thẻ. Nhờ hai thành phần này, thẻ căn cước công dân gắn chip có khả năng lưu trữ rất lớn các thông tin về lai lịch; đặc điểm nhận dạng của công dân; đồng thời có thể thay thể được nhiều loại giấy tờ trong các giao dịch hành chính; dân sự.

Khi đã có thẻ căn cước công dân gắn chip thì xin giấy xác nhận căn cước công dân ở đâu?

Khi tiến hành quét mã QR ở mặt trước của thẻ, mã này sẽ hiển thị đầy đủ thông tin về họ và tên của người sở hữu thẻ; số chứng minh nhân dân cũ; và nhiều thông tin cá nhân khác.

Do vậy, để rút bớt các thủ tục không cần thiết, nhiều địa phương đã yêu cầu các Sở; ban; ngành sử dụng thông tin trong mã QR code trên thẻ căn cước công dân gắn chip để thay thế cho Giấy xác nhận căn cước công dân trong giao dịch hành chính, dân sự.

Trong tình huống này, cơ quan công an sẽ không tự động cấp Giấy xác nhận căn cước công dân nữa; mà chỉ thực hiện cấp khi người dân có văn bản yêu cầu xin cấp Giấy xác nhận căn cước công dân.

Trên đây là những thông tin liên quan đến việc xin Giấy xác nhận căn cước công dân ở đâu. Khi đã chuyển đổi sang thẻ căn cước công dân gắn chip thì người dân có thể thực hiện các thủ tục hành chính nhanh chóng hơn rất nhiều.

Hoàng Thái

Xem thêm:

Bạn bình luận gì về tin này?

Việt Nam Xã hội

Xin giấy xác nhận căn cước công dân ở đâu theo quy định?