18/07: CTT Trump: Nếu đắc cử, sẽ cân nhắc bổ nhiệm Jamie Dimon làm Bộ trưởng Tài chính

BẢN TIN HÔM NAY (.../...) GỒM CÁC TIN CHÍNH SAU: 1. FBI đã truy cập vào được điện thoại của nghi phạm bắn CTT Trump 2. CTT Trump: Nếu đắc cử, sẽ cân nhắc bổ nhiệm Jamie Dimon làm Bộ trưởng Tài chính 3. Bà Haley, ông DeSantis phát biểu vào ngày thứ 2 của Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa 4. TT Biden trở lại cuộc đua tranh cử, nói rằng 'Chính trị đã trở nên quá nóng'; Có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID, hủy bỏ các sự kiện ở Las Vegas 5. Người đồng hành cùng tranh cử của CTT Trump, JD Vance gọi Trung Quốc là 'mối đe dọa lớn nhất' đối với ...
<iframe width="560" height="315" src="https://www.ganjingworld.com/vi-VN/embed/1gtfrq1tdu251FAZauDbf9dyr1fv1c" title="18/07: CTT Trump: Nếu đắc cử, sẽ cân nhắc bổ nhiệm Jamie Dimon làm Bộ trưởng Tài chính" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope;" allowfullscreen></iframe>