Tổ tiên tích đức phúc ấm cháu con
Kiếp trước là động vật, kiếp sau làm người
Hé mở sự huyền diệu của Thiền
Có một kiểu thất bại gọi là bận rộn
Đời tư dâm loạn của những quan chức ĐCSTQ