Nhân chứng của cuộc thỉnh nguyện lịch sử 1999
Trang Liệt - ngôi làng cổ nhất xứ Kinh Bắc
Một ngày đáng nhớ trong tháng Tư