Fed đã mở ra cánh cửa của ma quỷ...
Mối đe dọa lớn nhất đối với đồng USD là gì?