Thơ: VÌ SAO?
Ngâm thơ: ĐANG CƠN ĐÃI CÁT TUYỂN VÀNG...
Thơ: Trần Nhật Duật (1)
Ngâm thơ: BUÔNG
Thơ: NGẪM - V
Thơ: Trần Quang Khải (1)
Thơ: PHÁ MỘNG - IV
Ngâm thơ: GIỎI ĐƯỜNG TU
Thơ: Phạm Ngũ Lão (1)